خريد فرش ماشينى  ,سیگنال فارکس  ,buy glass mosaic tile online  ,Covid 19 Clinic testing and vaccination  ,طراحی وب سایت  ,دستگاه ضبط صدا  ,عکاسی صنعتی  ,آموزشگاه خیاطی  ,download serial irani  ,فروش بک لینک قوی  ,سینک گرانیتی  ,آبنما خانگی  ,صنایع دستی اصفهان  ,میناکاری  ,
فروشگاه گل و گياه ظرافت .

فروشگاه گل و گياه ظرافت

نقش جلبك دريايي در كشاورزي

استفاده از جلبك دريايي به‌عنوان كود به قرن نوزده برمي‌گردد كه براي اولين بار به‌وسيله ساحل نشينان و جلبك‌هاي قهوه‌اي مورداستفاده قرار گرفت. جلبك‌ها به خاطر دارا بودن ميزان بالاي فيبر از يك طرف نقش مهمي در نرم كردن بافت خاك و حفظ رطوبت و از طرف ديگر به خاطر دارا بودن مواد معدني و عناصر كمياب اهميت دوچنداني دارند. مطالعات مختلف علمي ثابت كرده است كه كارايي اين محصولات (فرآورده‌ها) به‌طور گسترده‌اي در علوم و صنعت باغباني مورد استقبال قرار گرفته است، به‌طوري‌كه بعد از استفاده از اين فرآورده‌ها، افزايش محصول، افزايش جذب مواد غذائي خاك، افزايش مقاومت به آفات خاص، افزايش جوانه‌زني بذر و مقاومت در مقابل يخ‌زدگي را در پي داشته است. به‌هرحال از زمان پي بردن به چنين خواص كارآمدي در جلبك‌ها، به نظر مي‌رسد با توجه به پيشرفت كشاورزي و آبزي‌پروري ارگانيك، بازار رو به رشد فزاينده‌اي داشته باشد.

جلبك‌هاي دريايي به علت داشتن فسفر، ‌پتاسيم و برخي از عناصر كم مقدار در بسياري از مناطق ساحلي به‌عنوان كود بيولوژيكي مورداستفاده قرار مي‌گيرند. برخي از اين جلبك‌ها را با مواد آلي ديگر مخلوط مي‌كنند و براي حاصلخيزي خاك به كار مي‌برند و تعدادي ديگر را مستقيماً به زمين كشاورزي اضافه مي‌نمايند و اجازه مي‌دهند به‌مرورزمان پوسيده و مواد آن‌ها جذب خاك شود.

كود جلبك

 اهميت جلبك‌ها

اهميت جلبك‌هاي دريايي به علت دارا بودن عناصر مغذي از قبيل ازت، فسفر، پتاسيم و برخي از عناصر كم مصرف موردنياز گياهان و همچنين به دليل وجود ميزان بالاي فيبر و نقش آن در بهبود خواص فيزيكي و شيميائي و بيولوژيكي خاك و از قبيل افزايش ظرفيت تبادل كاتيوني و بهبود ظرفيت نگهداري آب، تعديل PH و … مشهود است.

ساحل نشينان در بعضي مناطق از جلبك‌هاي دريايي مستقيماً در زمين‌هاي كشاورزي به‌عنوان كود استفاده مي‌كردند، اما عوامل طبيعي از قبيل شوري بالاي خاك، مقادير شن و ماسه و روند كند تجزيه مانع بزرگي از پيشرفت اين كار شد. وجود اين عوامل باعث شد تا بشر به فكر استفاده از جلبك دريايي به‌صورت مايع و پودر غليظ شده و قابل‌حل در آب بيفتد.

با گذشت زمان، پيشرفت علم و تكنولوژي و گسترش صنايع، هر روزه محصولات جديدتري را در راستاي بهبود تغذيه و برآورده شدن آن چه تاكنون امكان‌پذير نبوده است ارائه مي‌دهد. با تكيه بر دانش محققين و تكنولوژي و دانش بومي صنعت توليد كودهاي با كيفيت بالاتر، اقدام به توليد تركيبي استثنائي كرده كه داراي قابليت‌ها و مزايايي است كه در ادامه بيشتر توضيح داده خواهد شد.

مطالعات مختلف علمي ثابت كرد كه كارايي فرآورده‌هاي حاصل از جلبك‌هاي دريايي به‌طور گسترده‌اي در كشاورزي مورد استقبال قرار گرفته و باعث افزايش توليد محصول در واحد سطح و بهبود كيفيت محصولات كشاورزي و افزايش سطح درآمد كشاورزان در نقاط مختلف جهان گرديده است. امروزه استفاده از كودهاي حاوي عصاره جلبك دريايي به‌صورت محلول پاشي و مصرف در خاك در گياهان زراعي و باغي و گلخانه‌اي متداول شده است.

به‌طوركلي عصاره جلبك دريايي حاوي برخي عناصر ماكرو، ميكرو و برخي هورمون‌هاي رشد يا تنظيم كننده‌هاي گياهي، آمينواسيدها، پلي ساكاريدها، بتائين ها و …است. تركيبات هورموني و مواد تنظيم‌كننده رشد مانند جيبرلين، اكسين ها و سيتوكنين ها در عصاره جلبك دريايي در طويل شدن سلولي، ايجاد گل، رشد برگ، سبز كردن بذر، افزايش طول ميان گره‌ها، افزايش اندازه ميوه، كيفيت ميوه، تأخير در رسيدن ميوه‌ها، يكدست شدن ميوه‌ها، كاهش اثر برخي آفات و بيماري‌هاي گياهي مؤثر است.

كود جلبك

برخي اثرات كاربرد كود جلبك دريايي در گياهان

۱- افزايش تحمل گياهان به استرس

همان طوري كه در بالا اشاره شد محصولاتي كه از كود جلبك دريايي به دست مي‌آيند باعث افزايش تحمل گياهان به استرس و تنش‌هاي ناشي از عوامل محيطي (خشكي، شوري و افزايش دما) و فيزيولوژيكي مي‌شوند. اثرات ضد استرسي مواد ارگانيك كه از جلبك‌هاي دريايي مشتق مي‌شوند به فعاليت سيتوكنين مربوط مي‌باشند. سيتوكنين با تشكيل زانتين، آدنين و پورين را راديكال‌هاي آزاد را كه منجر به استرس مي‌شوند را به‌طور مستقيم مهار مي‌كند. يكي از واكنش‌هاي معمول در سلول‌هاي گياهي كه در نتيجه افزايش تجمع مولكول‌هاي آلي در سيتوپلاسم روي مي‌دهد تنظيم فشار اسمزي است كه به‌منظور موازنه تعديل فشار اسمزي انجام مي‌گيرد. گلايسين بتائين و مانيتول و برخي ديگر از قندها از موادي مي‌باشند كه باعث ايجاد تعادل اسمزي سلول‌هاي گياهي مي‌شوند.

استفاده از كود جلبك دريايي به علت حضور گلايسين بتائين در سلول باعث كاهش اثرات سوء تنش‌هاي محيطي مي‌شود و همچنين باعث افزايش تحمل گياهان نسبت به سرما مي‌شود. به‌علاوه موجب بقاء گياهان در زمان يخ‌زدگي و رشد مجدد در تمام گياهان مي‌شود. مانيتول و بتائين هر دو باعث حفظ تعادل اسمزي سلول‌هاي گياهي مي‌شوند. اين مواد همچنين باعث حفظ ساختار ظاهري سلول مي‌شوند. اين امر باعث مي‌شود تا از دست دادن آب سلول به‌كندي صورت گيرد و در نهايت گياه در برابر تنش‌هاي ناشي از خشكي و كم آبي تحمل بيشتري داشته باشد. نتايج بررسي‌هاي آزمايشگاهي نشان مي‌دهد كه گلايسين بتائين سبب محافظت از غشاي سلول‌هاي ريشه در مقابل اثرات مخرب ناشي از تنش گرما مي‌شود.

۲- تقويت سيستم دفاعي گياهي

پلي ساكاريدهاي سولفاته و اليگوساكاريدهاي با وزن مولكولي كم حاضر در جلبك‌هاي دريايي نشان داده كه داراي انواع فعاليت‌هاي بيولوژيكي هستند. برخي از گزارش‌ها در مورد افزايش خواص ضد قارچي و آنتي‌اكسيداني با استفاده از كود جلبك دريايي را نشان مي‌دهند كه به دليل حضور طيف گسترده‌اي تركيبات فعال بيولوژيكي از قبيل استرول‌ها، فنول ها و اسيدهاي چرب است.

مطالعات در طول چند سال گذشته نشان مي‌دهد كه پلي ساكاريدهاي سولفاته در كود جلبك‌ هاي دريايي قابليت آنتي‌اكسيداني قابل‌ملاحظه دارند. اين تركيبات باعث القاء پاسخ‌هاي دفاعي در گياهان مي‌شوند. لامينارين موجود در كود جلبك دريايي نيز بر روي سيستم دفاعي گياهان تأثير مثبتي مي‌گذارد. در اين مورد مي‌توان محافظت از گياه را از نقش‌هاي مهم كود جلبك دريايي دانست. اين پلي ساكاريد باعث تحريك توليد تنظيم كننده مهم رشد و تقويت كننده سيستم دفاعي گياهان مي‌شود. همچنين اين تركيب (لامينارين) باعث توليد تركيبات ضدقارچي (فيتوالكسين) و توليد آنزيم‌هاي هيدروليز كننده مانند كيتيناز و گلوكاناز باعث مي‌شود.

۳- تأثير بر ميزان رشد ريشه

كاهش رشد ريشه در اثر كاهش دما باعث كم شدن ظرفيت جذب آب و مواد معدني توسط ريشه و به دنبال آن ظهور اثرات ثانويه ناشي از كمبود مواد غذايي و اختلال در رشد گياه مي‌شود. در دماي پايين، انتقال مواد داخل گياه شكل و مقدار انتقال مواد دچار تغيير مي‌شود و در نتيجه رشد ريشه و در نهايت ميزان رشد گياه كاهش مي‌يابد.

همچنين سرما باعث كاهش سنتز آدنوزين تري فسفات و بسياري از تركيبات ديگر از قبيل هورمون‌ها، اسيدهاي آمينه و برخي از ويتامين‌ها در ريشه صورت مي‌گيرد، شده و سرعت انتقال اين مواد به ساقه را كاهش مي‌دهد. بتائين، مانيتول و … از اختلال در رشد ريشه و كاهش رشد در نتيجه تنش دمايي جلوگيري مي‌كنند.

۴- افزايش ميزان فتوسنتز كلروفيل و سبزينگي گياهان

فتوسنتز يكي از فرآيندهاي حساس به دما است. نخستين مكان دريافت تنش سرما مرحله فتوسيستم ۲ كه باعث كاهش عملكرد فتوسيستم ۲ و توقف فعاليت فتوسنتز بر اثر سرما مي‌شود. تنش سرما همچنين سبب اختلال در توليد كلروفيل و بروز آسيب در واكنش‌هاي كلروپلاست ها مي‌گردد. با كاهش بيشتر دما كل فرآيند كلروفيل سازي متوقف مي‌شود و رنگ برگ‌ها به زردي مي‌گرايد كه نشان دهنده كمبود كلروفيل است.

مطالعات مختلف نشان داده كه استفاده از كود جلبك دريايي به دست آمده در گياهان تحت تيمار باعث افزايش ميزان كلروفيل برگ مي‌شود كه به دليل وجود آمينوبوتيرات، گلايسين بتائين و بتائين در عصاره استخراج شده است. همچنين محلول‌پاشي عصاره جلبك دريايي موجب تحريك فتوسنتز شده و منجر به توليد بهتر قند و نشاسته‌ها مي‌شود. در برخي از مطالعات مشاهده شده است كه بهبود فتوسنتز توسط گلايسين بتائين در گياهان تحت تنش سرما، به افزايش كارايي فتوسيستم ۲ مربوط مي‌شود. گلايسين بتائين همانند يك محافظ اسمزي در كلروپلاست هاي گياه تحت تنش عمل مي‌كند.

كود جلبك

نقش جلبك دريايي در محصولات

در مورد گياه سويا افزايش كود جلبك باعث افزايش مقدار پروتئين محصول مي‌شود. در مورد محصول گوجه فرنگي نيز آزمايش‌هايي توسط Crouch و Vanstaden در سال ۱۹۹۷ صورت گرفته است كه مشخص شده ميزان گلدهي و ميزان محصول گوجه فرنگي افزايش يافته و زمان رسيدن ميوه نيز كاهش يافته است. ميزان محصول شلغم نيز در خاك‌هاي ماسه‌اي با افزودن كود جلبك در سال‌هاي اول و دوم افزايش قابل‌توجه اي نشان مي‌دهد و در مورد محصولاتي چون توت فرنگي و كشمش نيز به ترتيب حدود (۱۹ تا ۱۳۳) درصد و (۱۲ تا ۲۷) درصد گزارش شده است.

نتيجه

تركيبات موجود در كود جلبك دريايي مثل لامينارين و فاكويدان موجب افزايش فعاليت ميكروارگانيسم‌هاي مفيد خاك شده و در نتيجه جمعيت قارچ‌هاي بيماري‌زاي خاك را از طريق رقابت كاهش مي‌دهند. محلول‌پاشي منظم اين محصولات مي‌تواند منجر به افزايش توان گياه در مقابله با تنش‌هاي محيطي و فيزيولوژيكي مي‌شود و همچنين باعث ايجاد اختلال در روند فعاليت حشرات مي‌شود. از طرفي با تحريك توليد فيتوالكسين ها در گياهان موجب افزايش مقاومت آن‌ها در برابر انواع بيماري‌ها مي‌شود. كود جلبك دريايي با افزايش غلظت مواد معدني درون سلول‌هاي گياهي، باعث غليظ تر شدن شيره آوندهاي گياه اي شده و در نتيجه منجر به افزايش مقاومت گياهان به سرمازدگي مي‌شود.

براي خريد كود جلبك و ساير انواع كودها و ديگر محصولات كشاورزي به فروشگاه بذر ظرافت مراجعه فرماييد.

همچنين از راه‌هاي زير نيز مي‌توانيد محصولات ما را ملاحظه و خريد نماييد:

۱- مراجعه به صفحه اينستاگرامي به آدرس:

https://www.instagram.com/zerafat_shop/

https://www.instagram.com/zerafat.shop

۲- مراجعه به كانال تلگرامي به آدرس:

https://t.me/zerafat_shop

۳- تماس با شماره موبايل: ۰۹۱۳۵۵۵۵۹۳۳


برچسب: كود، جلبك دريايي، خريد كود، فروشگاه كود، كود جلبك،
بازدید:

ادامه مطلب

نوشته شده: ۲ تير ۱۴۰۰ساعت: ۰۵:۳۴:۱۰ توسط:فروشگاه گل و گياه ظرافت موضوع:

آشنايي با خواص انواع فلفل

فلفل يكي از پرمصرف‌ترين ادويه‌ها در آشپزي و خانه‌داري است. در اين مقاله قصد داريم شما را با انواع فلفل و كاربردهاي آن در آشپزي آشنا كنيم. فلفل سياه، سفيد، قرمز و سبز، همه از يك گياه تهيه مي‌شوند. رنگ ‌فلفل به زمان برداشت و شيوه عمل آوردن آن بستگي دارد. فلفل فوايد زيادي دارد. مصرف فلفل سيستم هاضمه را تقويت مي‌كند و به گردش خون سرعت مي‌بخشد. كاشت فلفل به‌تدريج در كشورهاي نزديك به منطقه مالابار هم كه آب و هواي مشابهي دارند رايج شده، از جمله سريلانكا، مالزي، اندونزي و تايلند. در حال حاضر صادركنندگان جديدي مانند ويتنام و برزيل به جمع اين كشورها پيوسته‌اند. فلفل پيش از بسته‌بندي بايد ابتدا از ساق و برگ و گرد و خاك جدا شود. فلفل پس از خشك شدن در رنگ‌هاي سياه، قرمز و سفيد يافت مي‌شود. انواع فلفل متناسب با كيفيت و رنگ و بو، قيمت‌هاي متفاوتي دارند.

خواص فلفل

فلفل پرزهاي چشايي را تحريك مي‌كند و پيامي ‌به معده مي‌فرستد كه باعث ترشح اسيد هيدروكلوريك و در نتيجه هضم بهتر غذا مي‌شود. اسيد هيدروكلوريك براي هضم پروتئين‌ها و ديگر مواد غذايي در معده ضروري است. هنگامي‌كه مقدار اسيد هيدروكلوريك بدن كافي نباشد، غذا به مدت طولاني در معده باقي مي‌ماند كه منجر به سوءهاضمه مي‌شود. به‌علاوه، فلفل تعرق و ادرار را افزايش مي‌دهد. فلفل همچنين اثرات مفيد آنتي‌اكسيدان و آنتي باكتريال مؤثر را در خود نشان داده است.

فلفل

سياه، سفيد، قرمز، سبز

رنگ فلفل به زمان برداشت و شيوه عمل آوردن آن بستگي دارد. رايج‌ترين نوع فلفل، فلفل سياه است كه براي آن بايد ميوه‌هاي فلفل را زماني چيد كه نارس و رنگشان هنوز سبز است. دانه‌ها در جريان تخمير و خشك شدن چروكيده و سياه رنگ مي‌شوند. ديگر نوع متداول، فلفل سفيد است. براي به دست آوردن فلفل سفيد، دانه‌ها هنگام برداشت بايد كاملاً رسيده و به رنگ كبود متمايل به قرمز تيره باشند. دانه‌ها را در آب قرار مي‌دهند تا خيس بخورند. سپس تنها مغز دانه‌ها باقي مي‌مانند كه در جريان خشك شدن رنگ سفيد متمايل به زرد پيدا مي‌كنند.

فلفل قرمز نيز از ميوه‌هاي كاملاً رسيده گياه فلفل به دست مي‌آيد، با اين تفاوت كه فرايند خشك كردن دانه‌ها بايد سريع انجام گيرد. محصول نادرتر اين گياه فلفل سبز است. براي تهيه آن دانه‌هاي فلفل به‌صورت زرد و نارس برداشت مي‌شوند و سپس بايد در معرض نمك يا سركه قرار گيرند تا از تخمير شدن آن‌ها جلوگيري شود. گونه‌هاي مختلف فلفل علاوه بر رنگ در عطروطعم و همين‌طور درجه تندي هم تفاوت‌هايي با هم دارند. فلفل‌هاي سياه و سبز معطرتر از فلفل سفيد هستند. اما فلفل سفيد تندتر از انواع ديگر است و معمولاً براي تهيه سس ماهي استفاده مي‌شود. فلفل سبز براي تهيه سس غذاهاي كبابي كاربرد دارد. دانه‌هاي فلفل سبز را معمولاً نمي‌سايند. فلفل قرمز هم تند و هم داراي طعم شيرين ملايمي است و مانند فلفل سياه هنگام پخت گوشت قرمز از آن‌ها استفاده مي‌شود.

كاربردهاي مختلف فلفل در آشپزي

برخلاف اينكه نام هر سه نوع مورد نام برده شده فلفل مي‌باشد، اما خواص و كاربردهاي آن‌ها يكسان نيست و متفاوت با يكديگر هستند.

فلفل سفيد

اين گونه از فلفل، زماني به دست مي‌آيد كه پوست بيروني دانه‌ها بر اثر تابش نور خورشيد خشك و باز شود. دانه‌هاي سفيد درون اين پوست‌ها، فلفل سفيد است. فلفل سفيد، عطروطعم ماندگاري ندارد و پس از گذشت زمان به سرعت رايحه آن از بين خواهد رفت. به دليل رنگ سفيد اين فلفل، بهتر است در غذاهايي از آن استفاده كنيد كه بخواهيد رنگ يك دستي داشته باشند و دانه‌هاي فلفل در آن مشخص نباشند؛ مانند تهيه سس سفيد و يا پوره سيب زميني.

فلفل سياه

فراوان‌ترين نوع از فلفل كه در دسترس است، فلفل سياه است. اين فلفل به‌طور طبيعي از لايه بيروني كه توسط تابش نور خورشيد به رنگ سياه در آمده، به دست مي‌آيد. عطر آن بسيار بيشتر از فلفل سفيد است. همچنين تركيب اجزاي درون آن فوايد زيادي براي سلامتي دارد. فلفل سياه مي‌تواند در مدت زمان طولاني‌تري تازه بماند، بدون اينكه از خاصيت و عطروطعم آن كم شود. استفاده از فلفل سياه به جاي سفيد در وعده‌هاي غذايي، به دليل برتري عطر و ماندگاري بيشتر، رايج‌تر است.

فلفل قرمز

فرآيند ساخته شدن فلفل قرمز با دو گونه قبلي به كلي متفاوت است. اين فلفل از ماده Capsicum موجود در فلفل‌هاي چيلي به دست مي‌آيد. مواد موجود در فلفل‌هاي سفيد و سياه از نوع ماده Piperine است. حال آنكه در فلفل قرمز، اين ماده متفاوت بوده و در واقع Capsicum است.

هر ۳ نوع فلفل مي‌توانند هم در خواص دارويي مفيد باشند و هم در طعم بخشي به غذاها؛ اما فلفل قرمز در بحث آنتي‌اكسيدان‌ها و اثرات مفيدي كه بر روي سلامت دارد، بسيار قدرتمندتر از ديگر انواع است. همچنين فلفل قرمز بسيار تندتر است و طبيعت گرم آن نيز بيشتر است.

فلفل

خواص فلفل دلمه‌اي

فلفل دلمه‌اي يكي از سبزي‌هايي است كه به علت شكل زيبا، جنس جذاب، طعم متفاوت و رنگ‌هاي متنوع بسيار موردتوجه قرار دارد. اين گياه در چهار رنگ مختلف سبز، زرد، نارنجي و قرمز در بازار عرضه مي‌شود. جالب است بدانيد كه هر كدام از اين رنگ‌ها معرف خاصيت ويژه‌اي از اين گياه است.

با اين كه همه اين فلفل‌هاي دلمه‌اي خواص مشابهي دارند، ولي داراي تفاوت‌هاي زيادي نيز هستند. فلفل دلمه‌اي به علت دارا بودن آب ميان بافتي فراوان يكي از كم كالري ترين سبزي‌ها مي‌باشد. با وجود اينكه فلفل دلمه‌اي سبز رنگ در ميان اكثر افراد شناخته شده تر مي‌باشد، اما پيگمآن‌هاي ايجادكننده رنگ قرمز، نارنجي و زرد خواص بسياري دارند. از نظر طعم، فلفل دلمه‌اي سبز كمي تلخ‌تر است و فلفل‌هاي زرد، نارنجي و قرمز شيرين‌تر هستند و به حالت ميوه‌اي بيشتر شبيه مي‌باشند. فلفل دلمه‌اي گياه تندي نيست؛ زيرا كاپسايسين كه باعث طعم تندي در فلفل مي‌شود، در اين فلفل به مقدار بسيار ناچيزي وجود دارد.

فلفل دلمه‌اي سرشار از ويتامين‌هاي گروه ب مانند تيامين، ريبوفلاوين و B6 است كه ويتامين‌هاي مؤثر در تبديل مواد غذايي به انرژي مي‌باشند. فلفل دلمه‌اي همچنين گياهي سرشار از فيبر، پروتئين و آهن است. فيبر در غذاهاي گياهي مانند ميوه‌ها، سبزي‌ها، غلات كامل و حبوبات يافت مي‌شود و بدن برخلاف پروتئين، كربوهيدرات و چربي نمي‌تواند آن را هضم كند و در دستگاه گوارش با اتصال به چربي‌ها و افزايش دفع آن‌ها، موجب كاهش فشارخون و كلسترول خون مي‌گردد. همچنين موجب جذب آهسته‌تر قند خون مي‌شود. در نتيجه باعث مي‌شود تا قند خون در حيطه نرمال ثابت بماند. از اثرات ديگر فيبر، التيام التهاب‌هاي ايجادشده در قسمت‌هاي مختلف بدن است.

فلفل دلمه‌اي سبز رنگ وقتي خيلي رسيده مي‌شود به رنگ قرمز تبديل مي‌شود كه رسيده‌تر، شيرين‌تر و با طعمي ملايم‌تر است. ويتامين ث و كاروتنوئيدها در حالت رسيده بيشتر هستند. هم چنين ظرفيت آنتي‌اكسيداني در فلفل دلمه‌اي قرمزرنگ بيشتر از فلفل دلمه‌اي سبز است. به منظور تهيه فلفل دلمه‌اي قرمز، بايد توجه كرد كه رنگ آن روشن باشد و پوست سفتي داشته باشد. ولي فلفل‌هايي كه پوست كدر و چروكيده دارند، به سمت فرآيند فساد پيش مي‌روند و مواد مغذي‌شان به شدت افت مي‌كند.

با وجود اينكه فلفل دلمه‌اي سبز و زرد هم منابع خوبي از ويتامين ث مي‌باشند، اما فلفل دلمه‌اي قرمز بيش‌ترين ميزان ويتامين ث را دارا مي‌باشد. به گونه اي كه دو برابر نياز روزانه به ويتامين ث را تأمين مي‌كند. ويتامين ث يك آنتي‌اكسيدان بسيار قوي مي‌باشد. ويتامين ث در تسريع روند بهبود عفونت‌ها، ترميم زخم‌ها و جراحات پوستي، توليد كلاژن موجود در غضروف‌ها و مفاصل استخواني، تأمين سلامت استخوان‌ها و دندان‌ها و استحكام رگ‌هاي خوني مؤثر است.

مسئول رنگ قرمز شفاف در فلفل دلمه‌اي، ليكوپن مي‌باشد كه آنتي‌اكسيدان بسيار قوي است؛ و تحقيقات متعدد ثابت كرده است كه ليكوپن از سرطان پروستات و بيماري‌هاي قلبي پيشگيري مي‌كند. ليكوپن ماده‌اي است كه وقتي در معرض حرارت قرار بگيرد، آزاد مي‌شود. بدين منظور لازم است كمي آن را در روغن تفت داد يا كبابي كرد. فلفل دلمه‌اي قرمز ۵۵ تا ۷۵ درصد نياز روزانه بدن به مواد مغذي موردنياز در سلامت استخوان را تأمين مي‌نمايد. اين مسئله به دليل دارا بودن مقادير فراواني از ريزمغذي‌هايي چون: كلسيم، آهن، منيزيم، فسفر، پتاسيم و روي است كه همگي، از مواد مغذي موردنياز در استحكام و حفظ بافت استخواني مي‌باشند.

پاپريكا، ادويه‌اي برگرفته از فلفل قرمز

ادويه پاپريكا، از فلفل دلمه‌اي قرمز رنگ يا فلفل چيلي قرمز گرفته مي‌شود. اين ادويه به‌منظور بهبود طعم در غذاها بسيار كاربرد دارد. اين ادويه سرشار از ويتامين A و نيز ويتامين ب است كه ويتامينِ در تقويت نوروترانسميترهاي سيستم اعصاب و رشد و نمو سلول‌هاي بدن مؤثر مي‌باشد.

علت رنگ سبز اين فلفل دلمه‌اي، مقادير فراوان كلروفيل در آن است كه در پيوند با منيزيم است. منيزيم در بهبود حافظه و يادگيري اثرات زيادي دارد. همچنين منيزيم در جهت كاهش فشارخون مؤثر است. مقادير فراوان B6 و منيزيم موجود در فلفل دلمه‌اي سبز، باعث كاهش اضطراب ناشي از سندرم پيش از قاعدگي مي‌شود و به‌منظور بهبود علائم اين سندرم مؤثر مي‌باشد. فلفل دلمه‌اي سبز ويتامينِ فراواني دارد كه در بهبود عملكرد سيستم ايمني و محافظت سلولي اثر دارد.

فلفل

فلفل دلمه‌اي زرد و نارنجي، عينك آفتابي طبيعي

فلفل‌هاي زرد، نارنجي و قرمز منبع بسيار خوبي از كاروتنوئيدها هستند. كاروتنوئيدها گروهي از مواد شيميايي گياهي مي‌باشند كه سلامت چشم‌ها را به همراه دارند. كاروتنوئيدهاي موجود در فلفل‌هاي دلمه‌اي عبارت‌اند از:

۱. بتاكاروتن كه مسئول ايجاد رنگ نارنجي در هويج، كدو حلوايي، فلفل دلمه‌اي نارنجي و... است، در سلول‌هاي بينايي تبديل به ويتامين ا مي‌شود؛ كه اين ويتامين به‌منظور تقويت فرآيند بينايي بالأخص در نور كم كاربرد دارد. همچنين اين ويتامين در بهبود عملكرد سيستم ايمني و سلول‌هاي شاخي پوست مؤثر است. بتاكاروتن همچنين از آنتي‌اكسيدان‌هاي بسيار قوي مي‌باشد كه افراد را در برابر ابتلا به سرطان و بيماري‌هاي قلبي محافظت مي‌كند.

۲. لوتئين و زآگزانتين كه رنگ زرد را در زردآلو، فلفل دلمه‌اي زرد و ... ايجاد مي‌كند. از مواد اصلي تشكيل دهنده ماكولاي چشم مي‌باشند و ماكولاي چشم را از آسيب‌هاي ناشي از افزايش سن محافظت مي‌كنند و كمبود آن‌ها آب مرواريد را در پي دارد. در حقيقت فلفل دلمه‌اي زرد و نارنجي را مي‌توان نوعي عينك آفتابي طبيعي براي چشم‌ها دانست.

براي خريد بذر فلفل و ساير انواع بذرها و ديگر محصولات كشاورزي به به فروشگاه بذر ظرافت مراجعه فرماييد.

همچنين از راه‌هاي زير نيز مي‌توانيد محصولات ما را ملاحظه و خريد نماييد:

۱- مراجعه به صفحه اينستاگرامي به آدرس:

https://www.instagram.com/zerafat_shop/

https://www.instagram.com/zerafat.shop

۲- مراجعه به كانال تلگرامي به آدرس:

https://t.me/zerafat_shop

۳- تماس با شماره موبايل: ۰۹۱۳۵۵۵۵۹۳۳


برچسب: فلفل، بذر فلفل، بذر، خريد بذر، فروشگاه بذر، خواص فلفل،
بازدید:

ادامه مطلب

نوشته شده: ۳۱ خرداد ۱۴۰۰ساعت: ۱۱:۲۵:۲۹ توسط:فروشگاه گل و گياه ظرافت موضوع:

انواع كود NPK

 

كود NPK از جمله كودهاي مفيد و مؤثري است كه نقش اساسي را در رشد رويشي گياه ايفا مي‌كند، اين كود براي تمامي محصولات كشاورزي و زراعي مناسب است؛ داراي انواع گوناگوني است كه شما بسته به نوع گياه مي‌توانيد از آن‌ها استفاده كنيد. اين كود مخفف سه كلمه N نيتروژن، P فسفر و K پتاسيم مي‌باشد. گياهان مختلف براي رشد و نمو نياز به كود دارند تا بتوانند رشد كنند، كود ان پي كا بدون بو و افزودني‌هاي شيميايي است، باعث افزايش باردهي، گلدهي و كيفيت محصولات كشاورزي مي‌شود و از زرد شدن برگ‌ها و آفات جلوگيري مي‌كند.

تعريف كود NPK

هر گياهي براي رشد بهتر و جلوگيري از آفات و زرد شدن برگ‌ها نياز به كود دارد؛ كود NPK در واقعي نوعي كود پودري پركاربرد مي‌باشد كه در آب حل مي‌شود. اين كود از سه عنصر اساسي N نيتروژن، P فسفر و K پتاسيم تشكيل شده است كه اين سه عنصر نقش عمده‌اي را در رشد رويشي گياه و همچنين بذر ايفا مي‌كند. علاوه بر اين كود NPK داراي عناصر ديگري همچون روي، مس، منگنز، كلات و … نيز مي‌باشد.

عملكرد سه عنصر حياتي گياه در كود NPK:

كود NPK داراي ارقام مختلفي است كه اعداد موجود در كنار هر يك از كلمات نشان‌دهنده ميزان نيتروژن، فسفر و پتاسيم موجود در كود است، به‌طور مثال كود ۱۰ ۴۰ ۱۰ NPK به ترتيب داراي ۱۰ درصد نيتروژن، ۴۰ درصد فسفر و ۱۰ درصد پتاسيم است، به همين صورت اعداد موجود در ديگر كودها نيز نشان‌دهنده سه عنصر اساسي گياه است. از اين كود براي محصولات باغي همچون انواع درخت، صيفي‌جات، سبزي‌ها، محصولات زراعي و … استفاده مي‌شود.

نيتروژن N

 وجود نيتروژن در كود باعث بهبود عملكرد شاخ و برگ گياه مي‌شود و به رشد گياه كمك شاياني مي‌كند.

 عملكرد بذر را افزايش مي‌دهد و باعث مي‌شود بذر زودتر جوانه بزند.

 باعث افزايش كيفيت محصولات باغي مي‌شود.

 به عمل فتوسنتز گياه كمك مي‌كند.

 يكي از علائم كمبود نيتروژن در گياه تغيير رنگ برگ‌هاي گياه مي‌باشد كه در صورت مشاهده بهتر است از كود NPK با نيتروژن زياد استفاده كنيد.

فسفر P

 وجود فسفر در كود سبب ريشه‌زايي بهتر گياه مي‌شود.

 به افزايش گلدهي و شكوفه دهي گياه كمك شاياني مي‌كند.

 گياه را براي مقابله با تنش‌هاي محيطي آماده مي‌كند، استرس و تنش‌هاي محيطي را كاهش و از بين مي‌برد.

 از علائم كمبود فسفر در گياه اين است كه برگ‌هاي گياه كوچك و درعين‌حال جوانه‌هاي انتهايي گياه نيز كوچك مي‌شوند.

پتاسيم K

 وجود پتاسيم در كود سبب بهبود كيفيت محصول و گل مي‌شود.

 پروتئين موردنياز گياه را تأمين مي‌كند.

 به بزرگ شدن ميوه‌ها كمك مي‌كند.

 گياه را در برابر بيماري‌ها مقاوم مي‌كند، آفات و بيماري گياه را تا حدود زيادي كاهش مي‌دهد.

 از جمله علائم كمبود پتاسيم در گياه مي‌توان به تغيير رنگ برگ‌ها و زرد شدن آن‌ها اشاره كرد.

ويژگي‌هاي كود NPK

كود NPK داراي گونه‌هاي مختلفي است كه شما بسته به نوع گياه مي‌توانيد از آن‌ها استفاده كنيد، به‌طور مثال براي گياهي كه نياز به نيتروژن زياد دارد مي‌بايست از كودهايي با نيتروژن زياد استفاده كنيد و عملكرد گياه را طي دوران رشد بهبود مي‌بخشد و باعث مي‌شود گياه رشد بهتري را تجربه كند.

كود NPK باعث افزايش ميوه در گياه مي‌شود و شما مي‌توانيد محصولات بهتر و باكيفيت‌تري را توليد كنيد و استفاده آساني دارد به اين صورت كه در آب به‌راحتي حل مي‌شود.

كود NPK بايد در جاي خشك و خنگ نگهداري شود و مواد موردنياز را براي رشد گياه در اختيار ريشه قرار مي‌دهد و رشد گياه را تسهيل و باعث افزايش طول عمر گياه مي‌شود.

كود NPK براي گياهان مختلف مناسب مي‌باشد و باعث افزايش كيفيت محصولات كشاورزي، باردهي و گلدهي گياه مي‌شود و گياه را در برابر آفات و بيماري‌ها ايمن مي‌كند.

اين كود بدون بو و مواد شيميايي است و پاكيزه و بهداشتي است و در تهيه آن از مواد ارگانيك استفاده شده است و اين كود مي‌تواند جايگزين مناسبي براي انواع كودها شيمايي باشد.

انواع كود NPK

كود NPK 0 30 20

كود NPK از سه عنصر حياتي نيتروژن ۰ درصد، فسفر ۳۰ درصد و ۲۰ درصد پتاسيم تشكيل شده است كه مقادير زيادي اسيد آمينه و جلبك دريايي به همراه ساير مواد در آن وجود دارد، داراي فسفر زيادي است. وجود فسفر باعث تسريع در ريشه‌زايي گياه و بهبود عملكرد گياه مي‌شود. مواد آلي را براي رشد در اختيار گياه قرار مي‌دهد، به‌صورت پودري عرضه مي‌شود كه به‌راحتي در آب حل مي‌شود.

كود NPK 10 10 40

كود ان پي كا مخفف سه كلمه نيتروژن، فسفر و پتاسيم است كه اين محصول به ترتيب داراي ۱۰ درصد نيتروژن، ۱۰ درصد فسفر و ۴۰ درصد پتاسيم مي‌باشد. داراي پتاسيم زيادي است در كنار سه عنصر حياتي عناصر ديگري نيز در اين كود به‌ كار رفته است كه باعث بهبود رشد گياه مي‌شود. اين كود به‌صورت محلول‌پاشي، آبياري و استفاده در خاك قابل‌استفاده است. از اين كود بيشتر در زماني استفاده مي‌شود كه ميوه گياه در حال شكل گرفتن مي‌باشد، باعث مي‌شود محصول باكيفيت‌تري را برداشت كنيد. براي تمامي محصولات كشاورزي مناسب مي‌باشد بدون بو است.

كود NPK 10 45 10

كود NPK 10 45 10 داراي فسفر زيادي است. طوري كه داراي ۱۰ درصد نيتروژن، ۴۵ درصد فسفر و ۱۰ درصد پتاسيم است علاوه بر اين داراي عناصر كم مصرفي همچون روي، مس، منگنز و … نيز مي‌باشد. اين محصول براي رشد ريز مغزي گياه مفيد مي‌باشد. به‌صورت آبياري و محلول‌پاشي قابل استفاده است. يكي از پرمصرف‌ترين و محبوب‌ترين كودها مي‌باشد. باعث افزايش رشد و تغذيه گياه مي‌شود و از زرد شدن برگ درختان جلوگيري مي‌كند. اين كود را بايد در جاي خشك و خنك و به دور از نور مستقيم خورشيد نگه‌داري كنيد.

كود NPK 10 52 10

كود NPK 10 52 10 داراي ۱۰ درصد نيتروژن، ۵۲ درصد فسفر و ۱۰ درصد پتاسيم است. داراي فسفر زيادي مي‌باشد كه باعث بهبود رشد گياه مي‌شود. به‌صورت پودري در بسته‌هاي آلومينيومي عرضه مي‌شود. اين كود براي رشد ساقه گياه بسيار مناسب است و يكي از كودهاي محبوب و پرمصرف جهان به شمار مي‌رود. براي كليه محصولات كشاورزي قابل‌استفاده و مصرف است. باعث جوانه‌زني بهتر گياه مي‌شود و از زرد شدن برگ‌ها جلوگيري مي‌كند.

كود NPK 12 12 36

كود NPK 12 12 36 داراي ۱۲ درصد نيتروژن، ۱۲ درصد فسفر و ۳۶ درصد پتاسيم مي‌باشد، در كنار اين عوامل اين كود داراي عناصري همچون مس، روي، منگنز و … نيز مي‌باشد كه مواد آلي را براي رشد بهتر گياه فراهم مي‌كند. براي افزايش گلدهي مناسب مي‌باشد. تأثير مثبتي را در عملكرد رشد گياه ايفا مي‌كند. پسماند موجود در اين كود بسيار ناچيز مي‌باشد و باعث از بين رفتن خاك نمي‌شود. توجه داشته باشيد كه اين كود را بايد در جاي خشك و خنك و به دور از نور مستقيم خورشيد نگه‌داري كنيد و براي گياهان مختلف قابل‌استفاده است.

npk

كود NPK 15 15 30

كود NPK 15 15 30 عناصر ضروري را براي رشد گياه تأمين مي‌كند، طوري كه داراي ۱۵ درصد نيتروژن، ۱۵ درصد فسفر و ۳۰ درصد پتاسيم است. پتاسيم موجود در اين كود بالاست طوري كه باعث افزايش باردهي گياه مي‌شود. در اين كود عناصري همچون كلات نيز وجود دارد كه باعث ماندگاري بيشتر در خاك و در نتيجه جذب توسط ريشه مي‌شود و شما مي‌توانيد محصول باكيفيتي را برداشت كنيد. به سوخت ساز گياه كمك شاياني مي‌كند. هر گياهي براي رشد و نمو نياز به مراقبت و كود دارد تا بتواند رشد كند. استفاده از اين كود سبب افزايش طعم، رنگ و كيفيت محصول مي‌شود و از ترك خوردگي پوست ميوه جلوگيري مي‌كند.

كود NPK 15 50 5

كود NPK 15 50 5 داراي ۱۵ درصد نيتروژن، ۵۰ درصد فسفر و ۵ درصد پتاسيم مي‌باشد. داراي فسفر زيادي است كه براي رشد انواع سبزي‌ها مناسب است. سبزي‌ها مختلف براي رشد نياز به كود دارند بنابراين اين محصول مي‌تواند انتخابي مناسب براي طيف وسيعي از سبزي‌ها براي رشد باشد. به سوخت ساز گياه كمك مي‌كند و باعث تقويت ريشه گياه مي‌شود. بهتر است در جاي خشك و خنك نگهداري شود. به‌صورت محلول‌پاشي و آبياري قابل استفاده است به‌راحتي در آب حل مي‌شود و قدرت جذب بالايي دارد.

كود NPK 18 18 18

كود ان پي كا ۱۸ ۱۸ ۱۸ داراي ۱۸ درصد نيتروژن، ۱۸ درصد فسفر و ۱۸ درصد پتاسيم در كنار ساير عناصر همچون روي، مس، منگنز و … دارد. براي رشد انواع گياهان زينتي من‌جمله انواع كاكتوس مناسب است. باعث تحريك رشد گياه مي‌شود. براي درختان مختلف نيز مناسب مي‌باشد. اين كود عناصر ضروري را به‌صورت مساوي در اختيار گياه قرار مي‌دهد. باعث بهبود عملكرد رشد گياه مي‌شود. به‌صورت پودري است. بدون بو مي‌باشد و از گياه شما در برابر آفات و پوسيدگي محافظت مي‌كند. كاكتوس از جمله گياهان زينتي است كه براي رشد نياز به مراقبت و كود دارد تا بتواند به‌درستي رشد كند.

كود NPK 20 20 20

كود NPK 20 20 20 همان‌طور كه از نامش پيداست داراي ۲۰ درصد نيتروژن به همراه ۲۰ درصد فسفر و ۲۰ درصد پتاسيم است كه باعث مي‌شود گياه رشد بهتري را تجربه كند و از زرد شدن برگ‌ها جلوگيري مي‌كند. نوعي كود كامل به شمار مي‌رود كه تمامي احتياجات موردنياز گياه را برطرف مي‌كند. از اين كود مي‌توانيد در تمامي مراحل رشد گياه استفاده كنيد. جذب سريع و فوق‌العاده‌اي دارد و باعث تحريك رشد گياه مي‌شود. مواد آلي را براي رشد در اختيار گياه قرار مي‌دهد.

npk

كود NPK 3 11 38

كود NPK 3 11 38 داراي ۳ درصد نيتروژن به همراه ۱۱ درصد فسفر و ۳۸ درصد پتاسيم است. براي رشد انواع گياهان زينتي به‌خصوص انواع كاكتوس‌ها و ساكولنت ها مناسب است. تأثير مثبتي در عملكرد رويشي گياه ايفا مي‌كند. براي محصولات كشاورزي مناسب مي‌باشد. داراي پتاسيم زيادي است كه از زرد شدن برگ‌ها جلوگيري مي‌كند و به‌صورت پودري است كه به‌راحتي در آب حل مي‌شود.

كود NPK 30 10 10

كود NPK 30 10 10 داراي ۳۰ درصد نيتروژن، ۱۰ درصد فسفر و ۱۰ درصد پتاسيم است. در كنار اين سه عنصر حياتي داراي عناصر ديگري همچون روي، مس و …نيز است. براي ريشه‌زايي انواع گياهان مناسب مي‌باشد. به‌صورت پودري است كه توسط ريشه جذب مي‌شود، قدرت جذب بالايي دارد، مواد آلي را براي رشد در اختيار گياه قرار مي‌دهد.

npk

كود NPK 4 5 40

كود NPK 4 5 40 داراي ۴ درصد نيتروژن، ۵ درصد فسفر و ۴۰ درصد پتاسيم است. براي داشتن ميوه بزرگ‌تر مي‌توانيد از اين محصول استفاده كنيد؛ علاوه بر اين استفاده از اين كود سبب مي‌شود تا ميوه شما علاوه بر بزرگ‌تر شدن، خوش‌طعم و خوش‌بو نيز شود گل‌هاي شما نيز بزرگ‌تر مي‌شود. اين كود را زماني استفاده كنيد كه شكوفه‌هاي گياه در حال ريزش است. به‌صورت پودري است كه به‌راحتي در آب حل مي‌شود داراي پتاسيم زيادي است كه از زرد شدن برگ‌هاي جلوگيري مي‌كند. باعث ماندگاري محصول مي‌شود. براي محصولات كشاورزي مختلفي قابل‌استفاده است. از ريزش شكوفه‌ها نيز جلوگيري مي‌كند.

مشخصات كامل كود NPK

كود NPK در بسته‌هاي آلومينيومي و به‌صورت پودري عرضه مي‌شود. در تهيه اين محصول از سه عنصر حياتي كه گياه براي رشد به آن نياز دارد استفاده شده است اين سه عنصر به ترتيب نيتروژن، فسفر و پتاسيم است كه عناصر لازم و ضروري را در اختيار گياه قرار مي‌دهد تا گياه بتواند رشد كند. مدت تأثيرگذاري اين كود بر گياه در حدود يك سال است. بايد در جاي خشك و خنك نگهداري شود. در بسته‌هاي مختلف ۱ تا ۱۰ كيلوگرمي عرضه مي‌شود.

طريقه مصرف NPK

طريقه مصرف اين كود به اين صورت است كه پس از تهيه آن را در آب مخلوط‌ كنيد (اين كود به‌صورت پودري است كه به‌راحتي در آب حل مي‌شود) سپس مورداستفاده قرار دهيد. براي استفاده هر دو گرم از اين كود را در دو ليتر آب حل كنيد. به‌صورت محلول‌پاشي و آبياري مصرف مي‌شود. توجه داشته باشيد كه ميزان مصرف اين كود بر روي محصول درج شده است. از استفاده بيش از حد خودداري كنيد چرا كه ممكن است به گياه آسيب برساند و قبل از گلدهي گياه از آن استفاده كنيد.

نتيجه‌گيري

كود ان پي كا يكي از كودهاي محبوب و پرطرفدار جهان است كه متناسب با گياهان مختلف در انواع مختلفي توليد مي‌شود كه شما بسته به نوع محصول خود مي‌توانيد از آن‌ها استفاده كنيد. قابليت استفاده براي تمامي محصولات كشاورزي را دارد و افزايش كيفيت محصول و باردهي از ويژگي‌هاي بارز اين كود است. اين كود در بسته‌هاي آلومينيومي به‌صورت پودري عرضه مي‌شود. به‌صورت آبياري، محلول‌پاشي و همچنين در خاك قابل‌مصرف و استفاده است. رشد گياه را تسهيل مي‌كند يكي از كودهاي پرفروش جهان مي‌باشد. اين كود از مخفف سه كلمه N به معناي نيتروژن P به معناي فسفر و K به معناي پتاسيم تشكيل شده است. از زرد شدن برگ‌هاي جلوگيري مي‌كند و باعث تحريك رشد گياه مي‌شود.

براي خريد كود NPK و ساير انواع كودها و ديگر محصولات كشاورزي به فروشگاه بذر ظرافت مراجعه فرماييد.

همچنين از راه‌هاي زير نيز مي‌توانيد محصولات ما را ملاحظه و خريد نماييد:

۱- مراجعه به صفحه اينستاگرامي به آدرس:

https://www.instagram.com/zerafat_shop/

https://www.instagram.com/zerafat.shop

۲- مراجعه به كانال تلگرامي به آدرس:

https://t.me/zerafat_shop

۳- تماس با شماره موبايل: ۰۹۱۳۵۵۵۵۹۳۳


برچسب: كود، ان پي كا، خريد كود، فروشگاه كود، NPK،
بازدید:

ادامه مطلب

نوشته شده: ۲۹ خرداد ۱۴۰۰ساعت: ۰۳:۴۵:۵۴ توسط:فروشگاه گل و گياه ظرافت موضوع:

اهميت آمينو اسيدها در كشاورزي و باغداري

صحبت از تغذيه گياه كه مي‌شود، غالباً اهميت آمينو اسيدها در كشاورزي و باغداري از همه بيشتر ناديده گرفته مي‌شود. چه بخواهيد سلول‌هاي گياهي را در برابر بيماري تقويت كنيد و چه بخواهيد مواد مغذي را براي تقويت ريشه در خاك پخش كنيد، آمينو اسيدها اجزاي سازنده‌ي عملكرد گياهي به شمار مي‌روند. آمينو اسيدها در زمره‌ي مهم‌ترين مكمل‌هاي در دسترس براي گياه‌تان هستند، ولي در مورد نقش‌شان در فيزيولوژي گياهان اطلاعات نه چندان زيادي در اختيار عموم قرار دارد. اين اسيدها، بالاخص وقتي حرف از گياهان مي‌شود، واقعاً شالوده‌ي حيات هستند.

آمينو اسيد

تا آنجا كه امروزه عقل‌مان قد مي‌دهد، در تمامي جنبه‌هاي حيات بر روي كره‌ي زمين، در بين ميليون‌ها پروتئيني كه در آفرينش تمامي گونه‌هاي گياهي و جانوري نقش دارند تعداد يك‌صد آمينو اسيد وجود دارد كه اجزاي سازنده‌ي پروتئين‌هاي مذكور به شمار مي‌روند و فقط بيست عدد از آن‌ها در بدن انسان و جانوران يافت مي‌شود. اصلاً فرقي نمي‌كند كه هدف‌تان داشتن گل‌هاي بزرگ‌تر باشد، شكستن ركورد برداشت محصول باشد يا فقط به‌دنبال رشد گياهي فراوان هستيد، وجود آمينو اسيدها ضروري است! نتايجي كه گياهان ارائه مي‌دهند به خاطر كيفيت بسيار بالاي سلول‌هايي است كه شالوده‌شان حاوي آمينو اسيد‌هاي توليد شده توسط گياه است. براي ساخت آمينو اسيد‌هاي لازم براي رشد چنين سلول‌هايي، گياه به انرژي نياز دارد.

اگر گياه‌تان بتواند به آمينو اسيد‌هاي مكملش دست يابد بدون اينكه مجبور شود آن‌ها را از اكسيژن، كربن، نيتروژن و هيدروژن و بعضي مواقع سولفور بسازد، انرژي بسيار مضاعفي در اختيار خواهد داشت كه در موقع نياز مي‌تواند از آن استفاده كند. اين مسئله در كنار رشد سالم و نيرومند درخت، مقاومت در برابر آفت‌ها و بيماري‌ها را نيز در بردارد. كيفيت آمينو اسيدها، يا از اين مهم‌تر، چيزي كه جاندار خودش توليد مي‌كند نقش مهمي در تقويت سلول‌ها دارد. اين نوع كيفيت كمك مي‌كند تا شكل سه‌بعدي كه توسط آمينو اسيدها شكل مي‌گيرد در كنار تقويت اين ساختارها موقع استفاده، يا جاي گيري‌شان درون سلول، مشخص شود. به همين خاطر هم است كه بايد از مكمل‌هاي آمينو اسيدي با پايه‌ي گياهي در باغ‌تان استفاده كنيد.

آمينو اسيدها به بسياري از فرآيندهاي سيمبيوتيك كه به بهبود بسياري از ابعاد گياهي، خاكي و ميكروبيولوژي ختم مي‌شود كمك مي‌كند. در خاك، شلاتورهاي شگفت‌انگيزي هستند. مي‌توانند توليد مفيد اكسين و فيتو هورمون‌ها را كليد بزنند يا پيش‌درآمدي براي آن دو باشند. همچنين با شيوه‌هاي مختلفي نظير تقويت ديواره‌هاي بيروني كه اجازه مي‌دهد در برابر شرايط سخت خارجي ايستادگي كنند، ميكروفلوراي مفيد را ارتقا مي‌بخشند. كلوني شاداب و قوي ميكروبي به جذب بهتر مواد مغذي در كنار وجود سيستم ريشه‌اي گسترده و سالم كه مي‌تواند عليه بيماري‌ها مبارزه كند و در شرايط زيست‌محيطي شديد كارايي‌اش را حفظ كند، كمك مي‌كند.

آمينو اسيد

با اينكه آمينو اسيدها فوايد مثبت زيادي در خاك دارند، بسياري از آن‌ها فقط از طريق روزنه‌هاي برگ و با تغذيه‌ي برگي و محلول‌پاشي در اختيار گياه قرار مي‌گيرند. اگر از آمينو اسيدها به‌درستي استفاده شود، تأثيرات عميقي خواهند داشت. بعضي از مهم‌ترين اثرات آن در ادامه ذكر شده است:

آمينو اسيدها و مقاومت در برابر استرس

عوامل استرس‌زا نظير دماهاي زياد، رطوبت كم، يخبندان‌ها، حملات افت، طوفان‌هاي تگرگ يا سيلاب روي متابوليسم گياه تأثيري منفي دارند و باعث مي‌شود ميزان كيفيت و كميت محصولات با كاهش روبه‌رو شود. بهره‌گيري از آمينو اسيدها قبل، در طول و بعد از شرايط استرس‌زا، موادي را در اختيار گياه قرار مي‌دهد كه مستقيماً مربوط به فيزيولوژي استرس است و از اين رو هم تأثير پيشگيرانه و هم تأثير بازيابي قواي گياهي را در بردارد.

آمينو اسيدها و فتوسنتز بهتر

در توليد كلروفيل، آمينو اسيدها بسيار ضروري هستند؛ كلروفيل موتور پشت پرده‌ي فتوسنتز است. آمينو اسيدها به تمركز بالاي كلروفيل در گياهان كمك مي‌كنند كه به‌نوبه‌ي خود ميزان فتوسنتز بسيار بالايي را رقم مي‌زنند كه در عوض، گياه انرژي بسيار بيشتري در اختيار خواهد داشت.

كاركرد آمينو اسيدها روي روزنه‌هاي برگ گياهان

علاوه بر عوامل خارجي نظير نور، رطوبت و درجه دما، روزنه‌هاي گياهان با كمك عوامل داخلي همچون، همانطور كه حدس زديد، آمينو اسيدها، باز و بسته مي‌شوند. اين باز و بسته شدن‌ها به كنترل توازن رطوبت در گياه كمك مي‌كند. ولي از اين مهم‌تر، سبب تسهيل دسترسي به گازهايي مثل كربن دي‌اكسيد مي‌شود كه براي رشد شديد و پيوسته‌اش لازم است.

آمينو اسيدها و تأثيرشان روي گرده‌افشاني و ميوه‌دهي

آمينو اسيدها به باروري گرده‌ها كمك كرده و براي همين براي گرده‌افشاني حياتي هستند. آن‌ها جوانه‌زني گرده و طول لوله گرده را افزايش مي‌دهند و به بار نشيني ميوه را بهبود مي‌بخشند، براي بالابردن ماندگاري ميوه‌ها، ديواره‌هاي سلولي را بيشتر تقويت مي‌كنند و در بهبود مرحله‌ي رسيدن ميوه كمك مي‌كنند كه روي داشتن طعم خوب تأثير مي‌گذارد.

تجربه نشان مي‌دهد كه براي رسيدن به بهترين نتيجه، استفاده از آمينو اسيدها بايد هر هفته يا هر سه هفته يك‌بار در خاك و هر پنج الي هفت روز به‌صورت محلول‌پاشي انجام گيرد. نه‌تنها مجاز هستيد، بلكه بايد غلظت آمينو اسيد در خاك نسبت به محلول‌پاشي را بيشتر باشد. براي آنكه آمينو اسيدها نيازها و ملزومات گياهان را هنگام محلول‌پاشي تأمين كنند نيازي نيست محلول غلظت زيادي داشته باشد، زيرا فقط برگ‌ها از آن بهره مي‌برند. با وجود اين، وقتي در خاك استفاده مي‌شود فقط ريشه‌ها نيستند كه از آمينو اسيدها استفاده مي‌برند.

زندگي ميكروبي و حتي مؤلفه‌هاي فيزيكي خاك نيز از چنين پيشكشي سخاوتمندانه‌اي نهايت استفاده را مي‌برند. اين را به خاطر داشته باشيد كه آمينو اسيدها در ساختار خود حاوي مقادير زيادي نيتروژن هستند و به خاطر حلاليت بالايشان در آب تا حدودي كود نيتروژن نيز محسوب مي‌شوند. براي جبران اين مشكل، تنظيم برنامه‌ي كوددهي‌تان به ميزان اندك ضرورت دارد.

حتي در آن چرخه‌ي حيات گياه كه نيازي به نيتروژن اضافه محسوس نيست، همچنان آمينو اسيدها سودمند هستند. كافي است در برنامه‌تان روي استفاده از ميزان اندكي آمينو اسيد در اسپري‌هاي مرطوب‌كننده، ولي به دفعات بيشتر، تمركز كنيد. بدين شكل گياهان، بدون ريسك تبديل شدن آمينو اسيدها به كود‌هاي نيتروژني، تمامي فوايد فيزيولوژيكي آن را دريافت خواهند كرد. طي مراحل رويشي يا فقط در گياهان رويشي كه نيازمند كودهاي نيتروژني هستند يا كه مي‌توانند از آن استفاده كنند، آمينو اسيدها در فراهم ساختن اين نيتروژن به ميزان قابل توجه و بسيار باكيفيت مثال‌زدني‌اند.

شيوه‌هاي مختلفي براي در اختيار قرار دادن آمينو اسيد به محصولات‌تان وجود دارد كه بعضي از آن‌ها بهتر از بعضي ديگر هستند. خبر خوب اينكه خود آمينو اسيدها كاملاً قابل حل در آب هستند و براي همين خيلي راحت مي‌توانيد از آن‌ها به شيوه‌هاي بسياري و با استفاده از سيستم‌هاي گوناگون زيادي در باغ‌تان استفاده كنيد.

همانطور كه قبلاً ذكر كردم، آمينو اسيدها شلاتورهاي مغذي طبيعي و بسيار مؤثري هستند. مي‌توانيد در بسياري از كود‌هايي كه حاوي مواد ميكرو‌مغذي هستند، بالاخص مواد حل‌شونده در آب، تركيبات داراي شلاتور را پيدا كنيد. بعضي از اين محصولات، آمينو اسيدها را در قالب تركيبات داراي شلاتور استفاده كرده‌اند. اين كار ضمن در دسترس قرار دادن مواد مغذي بيشتر، باعث مي‌شود مقاديري آمينو اسيد نيز براي گياه تأمين شود.

آمينو اسيدها نقشي بسزا در سلامت گياهان ايفا مي‌كنند و حس مي‌كنم بايد صد در صد مطمئن شويد كه گياه‌تان به هر اندازه آمينو اسيدي كه نياز دارد دسترسي داشته باشد. به تجربه دريافته‌ام بهترين روش براي كسب بيشترين فايده استفاده از مكمل‌هاي آمينو اسيد كامل، صد در صد محلول و مخصوص گياه است. بدين شكل روي اينكه كجا، كي و چه مقدار از آن را در اختيار گياه قرار دهيد كنترل كاملي خواهيد داشت؛ به همين دليل، خواهيد توانست بهترين ميزان استفاده‌اي واقف شويد كه به محصول‌تان اجازه مي‌دهد به ظرفيت كاملش برسد.

آمينو اسيد

براي خريد كود آمينو اسيد و ساير انواع كودها و ديگر محصولات كشاورزي به فروشگاه بذر ظرافت مراجعه فرماييد.

همچنين از راه‌هاي زير نيز مي‌توانيد محصولات ما را ملاحظه و خريد نماييد:

۱- مراجعه به صفحه اينستاگرامي به آدرس:

https://www.instagram.com/zerafat_shop/

https://www.instagram.com/zerafat.shop

۲- مراجعه به كانال تلگرامي به آدرس:

https://t.me/zerafat_shop

۳- تماس با شماره موبايل: ۰۹۱۳۵۵۵۵۹۳۳


برچسب: كود، آمينو اسيد، خريد كود، فروشگاه كود، كود آمينو اسيد،
بازدید:

ادامه مطلب

نوشته شده: ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ساعت: ۰۳:۳۳:۲۶ توسط:فروشگاه گل و گياه ظرافت موضوع:

كاربرد اسيد هيوميك در كشاورزي

هيوميك اسيد يك محرك زيستي طبيعي مي‌باشد كه از لئوناردايت مشتق شده است و در حال حاضر يكي از غليظ‌ترين مواد آلي در دسترس است. آناليز عنصري نشان داده كه هيوميك اسيد حاوي مقادير زيادي كربن و اكسيژن است (به ترتيب حدود ۵۰% و ۴۰%). اسيد هيوميك همچنين حاوي هيدروژن (حدود ۵%)، نيتروژن (حدود ۳%)، فسفر و سولفور (هر دو كمتر از حدود ۱%) است. اسيد هيوميك مجموعه‌اي از ريز‌مولكول هاي به‌شدت به هم مرتبط است. اندازه‌ي اين مولكول‌ها محدوده‌اي بين كمتر از ۱۰۰۰ تا بيشتر از ۱۰۰۰۰۰ دالتون را شامل مي‌شود كه جرم‌هاي كمتر، نشانگر مواد جوان‌تر است.

اسيد هيوميك

تركيبات هوموس، تركيبات آلي طبيعي و پيچيده‌اي هستند كه در خاك، توسط بقاياي گياهان و طي فرآيند ايجاد هوموس (humification) تشكيل مي‌شوند. مواد هوموس مجموعه‌اي پيچيده به رنگ‌هاي قهوه‌اي تا سياه از مواد آمورفوس هستند كه از تجزيه‌ي بقاياي گياهان و جانوران، توسط ميكروارگانيسم‌ها، تحت شرايط هوازي و بي‌هوازي، در خاك، خَلاش [خاك باتلاقي] و حوزه‌هاي آبي نشئت گرفته‌اند. از نظر شيميايي، هوموس شامل مواد تشكيل‌دهنده‌ي خاصي از مواد گياه اصلي كه نسبت به تجزيه در آينده مقاوم هستند، مواد در حال تجزيه، مجموعه‌ي حاصل تجزيه توسط فرآيندهاي هيدروليز يا اكسيداسيون و احيا و تركيبات متنوع ساخته شده توسط ميكروارگانيسم‌ها مي‌باشد.

نقش هيوميك اسيد در بهبود كيفيت خاك

بيشتر افراد سريعاً هيوميك اسيد را نوعي كود شيميايي مي‌نامند، اما در واقع يك اصلاح كننده‌ي خاك است. مزايا بر معايب پيشي مي‌گيرند و هم‌اكنون با توجه به فرسايش گسترده‌ي خاك در سرتاسر جهان، اسيد هيوميك ها محصولات مؤثري جهت برگرداندن فرآيند كنوني فرسايش مي‌باشند. در جهاني كه شاهد رشد جمعيت با نرخ نمايي و از دست دادن هكتارها زمين قابل‌كشت زراعي مي‌باشيم، ما ملزم هستيم كه با كودرساني به محصولات كشاورزي، محصول را به حداكثر برسانيم و گرسنگان را سير كنيم.

اسيد هيوميك

از طريق تأمين خاك با مقادير كافي هيوميك اسيد، به اتصال كاتيون‌ها (عناصر با بار مثبت) به يكديگر كمك مي‌كنيم. توانايي كلات كردن يون‌هاي مولتي‌والان با بار مثبت (منيزيم، كلسيم، آهن و ديگر مواد معدني كم‌نياز باارزش براي گياه) احتمالاً، مهم‌ترين نقش هيوميك اسيد، با توجه به خاك شما، است. با كلات كردن يون‌ها، هيوميك اسيد برداشت يون‌ها را توسط شماري از مكانيسم‌ها تسهيل مي‌كند كه يكي از آن‌ها ممانعت از ته‌نشيني مي‌باشد (عبور مواد از مابين دانه‌هاي خاك). مورد ديگر تأثير مستقيم و مثبت بر فراهمي زيستي است. همچنين مي‌تواند خاك را از فلزات سنگين پاك‌سازي كند. تحقيقات نشان داده است كه فلزات سنگين با اضافه كردن هيوميك اسيد، به دام مي‌افتند.

نقش هيوميك اسيد در بهبود رشد گياه

يكي از راه‌هاي بهبود رشد گياه توسط بهبود ساختماني خاك رسي و شني است كه اجازه‌ي نمو بهتر ريشه را مي‌دهد. رشد گياه، هم‌چنين، توسط توانايي گياه در برداشت و دريافت مواد مغذي بيشتر بهبود مي‌يابد. اسيد هيوميك به‌طور خاص، در آزادسازي مواد مغذي موجود در خاك مفيد است تا آن‌ها را متناسب با نياز گياه در اختيارش قرار دهد. براي مثال اگر يك مولكول آلومينيوم به يك مولكول فسفر متصل شود، هيوميك اسيد با جدا كردن آن‌ها از يكديگر، فسفر را براي استفاده‌ي گياه در دسترس مي‌گذارد. هيوميك اسيد هم‌چنين به علت توانايي‌اش در كلات كردن ريزمغذي‌ها و در نتيجه افزايش كارفرمايي زيستي آن‌ها، اهميت خاصي دارد. فعاليت‌هاي ميكروب‌هاي مفيد خاك براي پايداري رشد هر نوع گياهي ضروري هستند. هيوميك اسيد فعاليت ميكروبي را با تأمين كردن ميكروب‌هاي بومي با يك منبع كربن براي تغذيه، تحريك و در نتيجه رشد و فعاليت گياه را تقويت مي‌كند. ميكروب‌هاي خاك وظيفه‌ي حل كردن مواد مغذي حياتي، مانند فسفر را بر عهده دارند تا بعداً توسط هيوميك اسيد جذب شود و به‌نوبه خود براي رشد بهتر و نمو ريشه در اختيار گياه قرار گيرد. علاوه بر اين، ميكروب‌ها براي توسعه‌ي مداوم هوموس در خاك مسئول هستند كه به تجزيه‌ي موادآلي كه به‌طور كامل تجزيه نشده‌اند، ادامه مي‌دهد. اين توليد درجاي هوموس، به‌طور پيوسته به ميزان پايه‌ي هيوميك اسيد و مزاياي آن مي‌افزايد.

اسيد هيوميك

براي خريد اسيد هيوميك و ساير انواع كودها و ديگر محصولات كشاورزي به فروشگاه بذر ظرافت مراجعه فرماييد.

همچنين از راه‌هاي زير نيز مي‌توانيد محصولات ما را ملاحظه و خريد نماييد:

۱- مراجعه به صفحه اينستاگرامي به آدرس:

https://www.instagram.com/zerafat_shop/

https://www.instagram.com/zerafat.shop

۲- مراجعه به كانال تلگرامي به آدرس:

https://t.me/zerafat_shop

۳- تماس با شماره موبايل: ۰۹۱۳۵۵۵۵۹۳۳

 


برچسب: كود، اسيد هيوميك، خريد كود، فروشگاه كود،
بازدید:

ادامه مطلب

نوشته شده: ۲۵ خرداد ۱۴۰۰ساعت: ۰۵:۱۶:۴۸ توسط:فروشگاه گل و گياه ظرافت موضوع:

استفاده از كلات آهن در محصولات كشاورزي

در كشاورزي بهتر است بدانيم كه كود كلاته آهن چيست و چگونه مي‌توان با استفاده از آن به بر كيفيت محصولات افزود. درواقع براي دستيابي به هدف افزايش محصولات استفاده از كود آهن اهميت كليدي دارد. مواد ريزمغذي يكي از فاكتورهاي اساسي محيطي براي رشد و توسعه گياه هستند. آهن جزو ريزمغذي‌ها طبقه‌بندي مي‌شود كه مي‌تواند به‌راحتي اكسيد و يا در خاك رسوب كرده و غيرقابل استفاده گردد.

تركيبات كود كلاته آهن چيست؟

تركيب يون مغذي فلزي با يك مولكول آلي طويل ليگاند يا كلاتگر ناميده مي‌شود. تركيب ليگاند يا كلاتگر با يك ريزمغذي كود كلاته را تشكيل مي‌دهد. كلات ريزمغذي از اكسيداسيون، رسوب و غيرمتحرك شدن در امان است. ليگاند مي‌تواند يك تركيب حلقه‌اي به دور ريزمغذي تشكيل دهد، نحوه اتصال ريزمغذي به ليگاند ويژگي‌هاي سطحي ريزمغذي را تغيير مي‌دهد و آن را براي جذب آسان توسط گياه آماده مي‌سازد.

چرا به كود كلات آهن نياز است؟

چون خاك ناهمگن و پيچيده است ميكرومغذي‌ها به‌سرعت اكسيد مي‌شوند و يا رسوب مي‌كنند. كلاته سازي ميكرومغذي را از واكنش‌هاي نامطلوب در خاك حفاظت مي‌كند. كود آهن دسترسي ميكرو مغذي‌هايي مثل آهن، مس، منگنز و روي را افزايش داده و به‌نوبه خود به بهره‌وري و سودآوري توليدات محصولات تجاري كمك مي‌كند. كود كلاته پتانسيل بالاتري براي افزايش عملكرد تجاري نسبت به ميكرومغذي‌هاي معمول را دارد.

اگر خاك نتواند نيازهاي غذايي محصولات را تأمين كند بايد از منابع كلاته استفاده كنيم. فاكتورهاي زيادي دسترسي آهن را كاهش مي‌دهند كه مي‌توان از pH بالاي خاك، محتواي بالاي بي‌كربنات، گونه‌هاي گياهي (گونه‌هاي چمني معمولاً بيشتر از ساير گونه‌ها ليگاندها را دفع مي‌كنند.) و تنش‌هاي غيرزنده نام برد.

گياهان به‌طورمعمول از آهن به فرم Fe2+ (فرو) استفاده مي‌كنند، آهن فرو مي‌تواند به‌راحتي اكسيد و از دسترس گياه خارج شود. فرم فريك (Fe3+) هنگامي كه pH خاك بالاتر از ۵٫۳ است غيرقابل دسترس مي‌شود. كمبود آهن معمولاً در pH بالاي ۷٫۴ رخ مي‌دهد. كلات آهن از تبديل فرو به فريك جلوگيري مي‌كند.

[caption id="" align="alignnone" width="450"]كود آهن EDDHA كود آهن EDDHA[/caption]

كود كلات آهن

استفاده مستقيم از مواد مغذي مثل آهن در خاك ناكارآمد است (چون آهن به دليل بار مثبتي كه دارد به‌راحتي با اكسيژن و يا هيدروژن واكنش داده و تركيبات جديدي توليد مي‌كنند كه توسط گياه قابل‌جذب نيستند). ليگاندها مي‌توانند از ريزمغذي‌ها در برابر اكسيداسيون و رسوب محافظت كنند. استفاده از كلات آهن يك روش آسان و عملي براي جلوگيري از هدر رفت است.

در خاك ريشه گياهان مي‌تواند موادي ترشح كند كه شامل كلات‌هاي طبيعي است. اسيدآمينه‌هاي غير پروتئيني يكي از كلات‌هاي طبيعي فتوسيدروفور است كه توسط گياهان علفي كه در تنش آهن رشد مي‌كنند توليد مي‌شود. كلات‌هاي ترشح شده مثل وسيله نقليه عمل مي‌كنند و به گياهان براي جذب مواد مغذي در سيستم محلول ريشه و خاك كمك مي‌كنند.

[caption id="" align="alignnone" width="450"]كلات آهن كلات آهن[/caption]

اصلاح كمبود آهن توسط كلاته آهن

درواقع بايد بدانيم كه مشكلات ناشي از كمبود كلاته آهن چيست و نقش كلات‌ها در تغذيه گياهان به چه صورت خواهد بود. كلروز ناشي از كمبود يك اختلال شايع تغذيه‌اي در بسياري از محصولات كشاورزي به‌ويژه در خاك‌هاي قليايي يا آهكي است. اصلاح كمبود آهن بستگي به پاسخ‌هاي متفاوت گياهان و ساير فاكتورها دارد. كلات آهن نسبت به كودهاي غير كلاته با افزايش دسترسي به مواد غذايي مؤثرتر بوده و باعث افزايش راندمان مي‌شوند.

كلات‌هاي آهن در توليدات تجاري كودهاي محلولي هستند كه توسط نور كارايي خود را از دست مي‌دهند. بنابراين براي ذخيره سازي كود بايد از بسته‌بندي و قوطي‌هاي مات استفاده نمود. فرم‌هاي جامد كود با نور تغيير ماهيت نمي‌دهند. اخيراً يك كلاتگر Fe2+ و Fe3+ با يك كمپلكس پايدار بين سيترات آهن و Fe-EDTA گزارش شده است كه مقاومت بالايي به واكنش‌هاي نوري دارد و براي استفاده در زمان مشاهده كلروز آهن مناسب است. دو روش براي استفاده از كلات آهن وجود دارد:

استفاده كلات آهن به‌صورت خاك مصرف

محلول‌پاشي كلات آهن

مزاياي كاربرد خاك مصرف شامل: استفاده از ريزمغذي در ابتداي چرخه زراعي بدون آسيب به گياه، فراهم كردن بقايا براي گياه، بدون نياز به اسپري (محلول‌پاشي) و مهارت خاص است. در صورت كاربرد خاك مصرف بهتر است براي شستن كلات‌ها به محيط ريشه از آب استفاده شود.

استفاده به‌صورت محلول‌پاشي (كلات آهن يا معدني) خيلي مؤثرتر از خاك مصرف است. محلول‌پاشي كلات آهن (ريزمغذي‌ها) جذب مواد غذايي براي گياه را افزايش مي‌دهد. از مزاياي محلول‌پاشي ميزان كاربرد كمتر، اثر فوري روي گياه، سهولت كاربرد يكنواخت و بدون آسيب است.

كدام كود كلات آهن بايد استفاده شود؟

تأثير كود آهن بستگي به pH و محيط رشد گياه دارد. ليگاندهاي EDTA، DTPA و EDDHA معمولاً در كود آهن استفاده مي‌شوند و اثربخشي متفاوتي دارند. كلات آهن EDDHA در pH هاي بالاتر از هفت پايدار است. پايداري سه كود آهن معمولي در pH هاي مختلف متفاوت است و طبق تحقيقي كه توسط Guodong Liu و همكاران انجام شد عملكرد محصولات اين سه كود كلاته (كلات آهن) به اين ترتيب به دست آمد:

FeEDDHA > FeDTPA > FeEDTA

فرم EDDHA بيشترين ميزان اثر را در pH بالاتر از ۷ داشت اما نسبت به فرم‌هاي ديگر گران قيمت‌تر است. پس از بررسي‌هاي انجام شده پيرامون اينكه كود كلاته آهن چيست و چه اثري در محصولات كشاورزي دارد مي‌توان به اين نتيجه دست يافت كه استفاده از ۲۰-۱۰ گرم كلات آهن در درختان نتايج رضايت بخشي نشان داده است. كاربرد FeEDDHA و Fe-قند به ميزان ۷ ميلي گرم آهن در ليتر منجر به سبز شدن دوباره برگ‌ها در زمان كمبود آهن شده است.

كلات‌ها براي جذب توسط گياه با يكديگر رقابت مي‌كنند. عوامل كلاتگري كه آهن از آن‌ها آزاد شده است و تحت شرايط مساعد خاكي هستند با كلات منگنز براي جذب شدن توسط گياه رقابت مي‌كنند. كلاتگرها اين توانايي را دارند كه آهن را به ميزان كافي براي تأمين آهن موردنياز در سطح ريشه نگه دارند تا رقابت بين منگنز-آهن را تحت تأثير قرار دهند.

طبق مطالعه‌اي كه روي اثر كلات آهن بر بادام زميني انجام گرفت مشخص شد تقابل طبيعي بين آهن و منگنز در بادام زميني بستگي به منبع كاربرد آهن دارد بطوريكه كلات آهن به فرم Fe-EDDHA نسبت به FeSO 4 كاهش جذب منگنز بيشتري به دنبال داشت.

خريد كود آهن كلاته

خريد كود آهن كلاته يكي از راه‌هاي مؤثر جهت اضافه كردن ميكرومغذي هايي نظير يون‌هاي آهن است. كودهاي كلات آهن به فرم‌هاي مايع و جامد به فروش مي‌رسند. كودهاي كلات آهن به‌صورت محلول‌پاشي و يا خاك مصرف، چالكود قابل استفاده مي‌باشند كود آهن ميكرولايز مشكل رسوب و گرفتگي شيرآلات كشاورزي و نازل ها را ندارد و با خيال راحت مي‌توان آن را هم‌زمان با آبياري نيز استفاده نمود. كودهاي كلاته بسيار زود عمل مي‌نمايند و در خاك نيز پايدارتر هستند.

[caption id="" align="alignnone" width="450"]كلات آهن كود كلات آهن[/caption]

هر زمان كه علائم كمبود آهن را مشاهده نموديد و يا با آزمون خاك متوجه كمبود آهن شديد مي‌توانيد از كلات آهن استفاده كنيد. خريد كود كلاته آهن نياز گياه به آهن را برطرف خواهد نمود. كود آهن كلات مانع از اكسيداسيون آهن در خاك مي‌گردد. از فوايد ديگر كود آهن كلاته سنتز كلروفيل در گياه و احياي مسيرهاي واكنش‌هاي شيميايي در نتيجه افزايش متابوليسم گياه مي‌باشد. كلات‌ها نسبت به ساير كودها باعث كاهش آلودگي آب‌هاي زيرزميني مي‌شوند

براي خريد كود كلات آهن و ساير انواع كودها و ديگر محصولات كشاورزي به فروشگاه بذر ظرافت مراجعه فرماييد.

همچنين از راه‌هاي زير نيز مي‌توانيد محصولات ما را ملاحظه و خريد نماييد:

۱- مراجعه به صفحه اينستاگرامي به آدرس:

https://www.instagram.com/zerafat_shop/

https://www.instagram.com/zerafat.shop

۲- مراجعه به كانال تلگرامي به آدرس:

https://t.me/zerafat_shop

۳- تماس با شماره موبايل: ۰۹۱۳۵۵۵۵۹۳۳


برچسب: كود، كلات آهن، خريد كود، فروشگاه كود، كود كلات آهن، كود آهن،
بازدید:

ادامه مطلب

نوشته شده: ۲۵ خرداد ۱۴۰۰ساعت: ۰۹:۰۷:۲۸ توسط:فروشگاه گل و گياه ظرافت موضوع:

گل محمدي

گل محمدي گلي زيبا و زينتي است كه خواص دارويي و درمان زيادي دارد. از گل محمدي علاوه بر تهيه گلاب براي تهيه انواع دمنوش گل محمدي و همچنين آشپزي استفاده مي‌شود. بخور گل محمدي، جوشانده گل محمدي، چاي گل محمدي، شربت گل محمدي، مرباي گل محمدي، حلواي گل محمدي از مهم ترين موارد مصرف اين گياه هستند. گل محمدي از طريق تقسيم ريشه و قلمه قابل تكثير است. گل محمدي به‌صورت بوته‌اي و درختچه‌اي رشد مي‌كند. از جمله گياهان چندساله است. گل‌هاي به نسبت بزرگي به رنگ صورتي و قرمز دارد، گل‌هاي اين گياه عطر خاصي دارند طوري كه به هنگام شكفتن فضا را عطرآگين مي‌كنند. گل محمدي به گل سرخ نيز مشهور است. گل محمدي شاخه‌اي تيغ‌دار و استوانه‌اي شكلي دارد. اين قسمت‌هاي مورداستفاده گل محمدي كاسبرگ‌هاي اين گياه است. برگ‌هاي گل سرخ (گل محمدي) به رنگ سبز است. از مهم‌ترين كاربرد گل سرخ استفاده از اسانس اين گياه براي معطرسازي و تهيه عطر و گلاب مي‌باشد. به‌عنوان يك چاشني به خورشت اضافه مي‌شود در ماست و دوغ نيز كاربرد دارد. خواص داروئي نيز دارد. از گل محمدي خشك براي تهيه دم‌نوش و موارد ديگر استفاده‌ مي‌كنند. اين گياه جاذب حشراتي همچون زنبورعسل و پروانه است. گل‌هاي اين گياه كاسبرگ‌هاي فراواني دارد. در مركز گل سرخ دانه‌هاي ريز زرد رنگ متمايل به نارنجي وجود دارد كه زيبايي گل را دوچندان مي‌كند.

گل محمدي

گل محمدي از زيباترين و مهم‌ترين رزهاي جهان است. اين گياه به خاطر رايحه فوق‌العاده و همچنين تنوع ارقام و ژنوتيپ هاي آن در بسياري از نقاط جهان كشت مي‌شود. اگر چه در رابطه با آغاز و چگونگي كشت و همچنين زمان ورود ارقام مختلف اين گياه به كشور اطلاعاتي در دست نيست ولي به نظر مي‌رسد گل محمدي مانند بعضي ديگر از گونه‌هاي جنس رز خاورميانه به اروپاي غربي منتقل و كشت شده است. علت نام رز دمشقي نيز احتمالاً به اين دليل است كه نخستين بار گل محمدي از دمشق به اروپا منتقل گرديده است. طبق اسناد موجود، تقطير گل و استخراج گلاب در ايران از اواخر قرن هفتم ميلادي آغاز شد و سپس در قرن چهاردهم به قسمت‌هايي از امپراتوري عثماني و آسياي صغير گسترش يافته است. بر اساس گزارش ابن خلدون در قرن هشتم و نهم ميلادي، گلاب يكي از اقلام مهم تجاري ايران به هند و چين بوده است.

از اوايل قرن دهم ميلادي، صنايع مربوط به فرآوري گل محمدي در ايران و به‌خصوص در شيراز متمركز گرديد. اين صنعت به‌تدريج از ايران به هند، عربستان، شمال آفريقا و اسپانيا انتقال يافت. مسافران و جهان گردان نيز گل محمدي را از آسياي صغير به فرانسه و اروپاي غربي بردند. به گونه‌اي كه در كتاب‌هاي آلماني و ايتاليايي در قرن‌هاي پانزدهم و شانزدهم ميلادي، روش‌هاي استخراج گلاب و اسانس گل محمدي توصيف شده است. در آن زمان ايران بزرگ‌ترين توليدكننده گلاب بوده و گلاب ايراني با كشتي‌هاي هندي و پرتغالي و از طريق بنادر خليج فارس به نقاط مختلف دنيا صادر مي‌شده است.

در اكثر منابع معتبر علمي از گل‌ها و اسانس گل محمدي به‌عنوان دارو ياد شده و خواص درماني آن مورد تأكيد قرار گرفته است. مواد مؤثره اين گياه خاصيت ضدافسردگي داشته و تقويت‌كننده قلب است و همچنين التهاب را كاهش داده و كم‌وبيش مسكن در د است. اسانس اين گياه نيز خاصيت ضد باكتريايي، ضد ميكروبي و آنتي‌اكسيداني دارد. برخي تحقيقات نشان مي‌دهد اسانس گل محمدي اثرات ضدويروس ايدز دارد. از گل‌هاي گل محمدي به‌عنوان يك ملين ضعيف نيز استفاده مي‌شود.

اسانس گل محمدي در صنايع توليد عطر و ادكلن موارد مصرف فراواني داشته و يكي از گران‌ترين اسانس‌هاي جهان است، به‌طوري كه با قيمتي بين ۳۰۰۰ تا ۸۰۰۰ دلار براي هر كيلوگرم (بسته به كيفيت اسانس) در بازارهاي جهاني دادوستد مي‌شود. اين اسانس همچنين در صنايع آرايشي و بهداشتي و غذايي موارد استفاده فراواني دارد. ايران، تركيه، بلغارستان، هند، اوكراين، آمريكا، كانادا، ژاپن، تايلند و ... از كشورهاي توليدكننده عمده گل محمدي در جهان هستند.

تكثير گل محمدي

كاشت گل محمدي به روش‌هاي جنسي (توسط بذر) و غيرجنسي (رويشي) امكان‌پذير است.

تكثير جنسي: انواع رزهاي خودرو در رويشگاه‌هاي طبيعي خود معمولاً از طريق بذر گل محمدي تكثير مي‌شوند. در اين شرايط پس از رسيدن ميوه و باز شدن آن‌ها، دانه‌ها به اطراف پراكنده شده و رويش مي‌كنند. ازدياد جنسي نهال گل محمدي به‌ندرت و تنها در برخي امور پژوهشي و به‌منظور تهيه دورگ هاي موردنظر صورت مي‌گيرد. دانه‌هاي داخل ميوه كه در واقع ميوه‌هاي فندقه موجود درسته هستند از پوسته ضخيمي برخوردارند و پوسته داخلي (آندوكارپ) آن‌ها تقريباً غيرقابل نفوذ بوده و سبب كاهش شديد قوه رويشي آن‌ها مي‌شود. ميوه‌هاي گونه‌هاي مختلف رز معمولاً از اواسط شهريور تا مهرماه مي‌رسند. در تكثير جنسي هنگامي كه رنگ اين ميوه‌ها سرخ شدند آن‌ها را برداشت كرده و در يك ظرف ريخته و خرد مي‌كنند. پس از غربال كردن دانه‌ها را خشك نموده و به‌منظور افزايش قوه رويشي آن‌ها را تحت تيمارهاي مخصوصي قرار مي‌دهند.

از جمله اين تيمارها، خراش دهي مكانيكي، شيميايي (توسط اسيد سولفوريك غليظ) و همچنين تيمار چينه سرمايي (نگهداري بذر گل محمدي ها به مدت دو تا سه ماه دماي دو تا چهار درجه سانتي‌گراد) است كه در افزايش قوه رويشي دانه‌ها بسيار مؤثر مي‌باشد. البته استفاده از اسيد جيبرليك يا ايندول استيك اسيد نيز براي افزايش قوه رويشي بذرها مناسب است. دانه‌هاي تيمار شده را اوايل پاييز در رديف‌هايي به فاصله ۲۰ سانتي‌متر و به عمق يك تا دو سانتي‌متر كشت مي‌كنند. با آبياري و وجين مرتب علف‌هاي هرز سطح خزانه بذرها اوايل بهار سال سبز مي‌شوند. نشاءهاي حاصل را مي‌توان اوايل پاييز همان سال يا پاييز سال بعد (با توجه به‌اندازه نشاءها) به زمين اصلي منتقل كرد.

تكثير رويشي: كاشتن گل محمدي به روش رويشي در مقايسه با تكثير جنسي ساده‌تر و اقتصادي‌تر است و همواره براي تكثير اين گياه از روش رويشي استفاده مي‌شود. تكثير رويشي از روش‌هاي قلمه زدن، خوابيدن، پيوند زدن، استفاده از پاجوش و كشت بافت انجام مي‌گيرد.

قلمه زدن گل محمدي: در اين روش اواخر تابستان و در طول فصل پاييز از شاخه‌هاي نيمه خشبي يا خشبي مناسب قطعات مناسبي بايد تهيه كرد. قلمه‌ها بايد به‌اندازه كافي بزرگ بوده و در بافت‌هاي دروني خود ذخيره مناسبي از مواد و عناصر غذايي را داشته باشند. قلمه‌ها بايد از گياهان مادري سالم، قوي و فاقد هر گونه آفت و بيماري تهيه شود تا به سهولت قدرت توليد ريشه را داشته باشند. قلمه‌ها اگر از شاخه‌هاي نيمه خشبي تهيه شوند، طول آن‌ها بايد ۱۰ تا ۱۲ سانتي‌متر و اگر از شاخه‌هاي خشبي تهيه شوند، بايد ۱۰ تا ۱۵ سانتي‌متر باشد. قطر قلمه‌هاي انتخاب شده نيز بايد ۵/۰ ۱ سانتي‌متر باشد. قلمه‌هاي تهيه شده را بايد در بسترهاي مناسبي (شامل دو قسمت ماسه و يك قسمت پيت ماس) كشت كرد. سپس روي قلمه‌ها را بايد توسط پلاستيك پوشانده و در سايه قرار داد. بستر خاك تا ريشه دهي قلمه بايد به‌طور منظم آبياري شود. در شرايطي اقليمي مناسب مي‌توان در فضاي باز اقدام به ريشه‌دار قلمه‌ها نمود.

گل محمدي

خواص

گل محمدي را به دو صورت مصرف مي‌كنند. برخي از آن عرق مي‌گيرند كه به آن گلاب مي­گويند. برخي نيز آن را خشك مي‌كنند و براي مصرف نگهداري مي‌كنند. مي‌توانيد آن را در ماست ريخته و ميل كنيد.

درمان يبوست

از خواص گل محمدي اين است كه گل محمدي يبوست را درمان مي‌كند و مدفوع را نرم و شل مي‌كند. همچنين آرام‌بخشي و تقويت اعصاب از ديگر خواص گل محمدي و گلاب است. همچنين براي درمان اسهال‌هاي مزمن از گل محمدي استفاده مي‌كنند. رفع ترشحات زنانه از وظايف گل محمدي است.

رفع اخلاط خونين و خونريزي‌هاي عادي

از خواص گل محمدي است گياه گل محمدي يا گل سرخ روح را تقويت مي‌كند و نشاط‌آور است. همچنين براي تقويت حافظه و پيشگيري از آلزايمر از آن استفاده مي‌كنند. از خواص گل محمدي ضدافسردگي بودن و آرام‌بخشي آن است. همچنين گل محمدي ضدعفوني‌كننده خوبي است.

درمان زگيل و لكه‌هاي جلدي و روييدن گوشت

باز هم يادآوري مي‌كنيم از گل محمدي به‌عنوان مسهل و درمان يبوست استفاده كنيد. براي درمان سردرد عصاره گل محمدي را در بيني بچكانيد. التيام زخم و ضدعفوني كنندگي از ديگر خواص گل محمدي است. همچنين براي كاهش تب از گل محمدي استفاده كنيد. درمان زگيل و لكه‌هاي جلدي و روييدن گوشت تازه و تحليل ورم‌ها از ضماد آن استفاده كنيد.

تقويت اعتمادبه‌نفس

از گل محمدي و گلاب براي تقويت اعتمادبه‌نفس استفاده مي‌شود. از گل محمدي، گلاب تهيه مي‌كنند كه خواص زيادي دارد. گلاب گل محمدي براي تقويت پوست بسيار معجزه مي‌كنند. جهت رفع استرس گلاب بخوريد يا آن را ببوييد. براي التيام سردردهاي ناشي از استنشاق هواي آلوده و رفع گيجي و منگي كمي گلاب مصرف كنيد.

رفع گيجي و منگي و درمان دردهاي روماتيسمي

گلاب خون را تصفيه مي‌كند و در نتيجه از ناراحتي‌هاي پوستي جلوگيري مي‌كند. از خواص گل محمدي و گلاب درمان بيماري‌هاي گوارشي است. گل محمدي و گلاب معده را تقويت مي‌كند، به قلب سلامتي مي‌دهد، دردهاي روماتيسمي را كم مي‌كند. همچنين گل محمدي و گلاب ضد تهوع مناسبي است.

روغن گل محمدي

همچنين از روغن گل محمدي مي‌توان به‌عنوان يك ملين براي درمان يبوست مزاج استفاده كرد، بوييدن عطر اين گل در درمان افسردگي، رفع غم و اندوه و اضطراب مؤثر است. گل محمدي حاوي ويتامين‌ها و آنتي‌اكسيدان‌هاي مفيد براي بدن از جمله ويتامين C است و براي درمان مشكلات پوستي از جمله آكنه و برطرف كردن انواع لكه‌هاي پوستي و چين‌وچروك مي‌تواند مورداستفاده قرار بگيرد.

محلول گلاب به‌دست‌آمده از اين گل به همراه آب، يك اسكراب بسيار مفيد براي لايه‌برداري از پوست، رفع چين و چروك، پاك كردن آرايش و برطرف كردن آلرژي‌هاي پوستي است. علاوه بر ويتامين C در اين گل، موادي مانند كورستين و اسيد ellagic وجود دارد كه براي تعمير آسيب‌هاي سلولي بدن و محافظت از ابتلا به بيماري‌هايي چون مشكلات قلبي عروقي، پوكي استخوان و جلوگيري از ابتلا به سرطان مي‌تواند مورداستفاده قرار بگيرد.

نوشيدن چاي گل محمدي

نيز مي‌تواند سبب كاهش چين و چروك‌هاي پوستي و افزايش كلاژن سازي پوست شود و به اين ترتيب شادابي و جواني پوست حفظ شود. مصرف دم‌نوش اين گل باعث افزايش سيستم ايمني بدن شده و به اين ترتيب فرد از ابتلا به بيماري‌هايي چون سرماخوردگي، گلودرد و آنفولانزا ايمن مي‌ماند. نوشيدن دم‌نوش گل محمدي براي از بين بردن باكتري‌هاي مضر در روده نيز مي‌تواند مورداستفاده قرار بگيرد، افراد مبتلا به بيماري‌هايي مانند اسهال خوني و التهاب‌هاي دستگاه گوارش نيز مي‌توانند از مزاياي اين دم‌نوش استفاده كنند.

پاك‌سازي كبد و كيسه صفرا

هم يكي ديگر از مزاياي نوشيدن دم‌نوش گل محمدي است، زنان يائسه نيز مي‌توانند از آن براي كاهش علائم و مشكلات اين دوره از جمله گرگرفتگي استفاده كنند.

درمان عفونت‌هاي مجاري ادراري، رفع التهاب و عفونت مثانه

براي درمان عفونت‌هاي مجاري ادراري، رفع التهاب و عفونت مثانه نيز مي‌توان از دم‌نوش گل محمدي استفاده كرد. با وجود تمامي مزاياي درماني اين گياه كارشناسان توصيه مي‌كنند افراد قبل از مصرف آن تست حساسيت انجام دهند، زيرا برخي افراد به گل محمدي حساسيت پوستي و غذايي دارند و امكان دارد با تشديد علائم آلرژي مواجه شوند.

گل محمدي

براي خريد بذر گل محمدي و ساير بذر گل ها به فروشگاه بذر ظرافت مراجعه فرماييد.

همچنين از راه‌هاي زير نيز مي‌توانيد محصولات ما را ملاحظه و خريد نماييد:

۱- مراجعه به صفحه اينستاگرامي به آدرس:

https://www.instagram.com/zerafat_shop/

https://www.instagram.com/zerafat.shop/

۲- مراجعه به كانال تلگرامي به آدرس:

https://t.me/zerafat_shop

۳- تماس با شماره موبايل: ۰۹۱۳۵۵۵۵۹۳۳


برچسب: گل محمدي، بذر گل محمدي، گياهان تزييني، بذر، خريد بذر، فروشگاه بذر،
بازدید:

ادامه مطلب

نوشته شده: ۲۰ خرداد ۱۴۰۰ساعت: ۰۳:۳۷:۰۱ توسط:فروشگاه گل و گياه ظرافت موضوع:

گل عروس

گل عروس

بذر گل عروس از جمله بذرهاي سريع الرشدي مي باشد كه شما عزيزان مي توانيد با صرف انرژي و هزينه محدود نسبت به كاشت آن ها در گلدان و يا باغچه منزل خود اقدام نموده و به زيبايي آن كمك شايان توجهي نماييد. گل عروس داراي گل هايي به رنگ صورتي و قرمز بوده و برگ هاي آن براق و چرمي شكل مي باشد. گل عروس بيشتر از اينكه در فضاي باز و محوطه ها كاشته شود، بيشتر به عنوان يك گل آپارتماني مقاوم كاربرد دارد؛ و راه پله مناسب ترين مكان براي نگهداري اين گل مي باشد. اين گياه از طريق بذر كشت مي شود و انتخاب بذر خوب گل عروس از مهمترين قسمت عمليات پرورش آن مي باشد.

كاشت گل عروس

بهترين زمان كاشت گل عروس در بستر اصلي، در هواي خنك فصل بهار و يا اوائل فصل پاييز مي باشد. اما در صورت تمايل براي كاشت بذر گل عروس در گلدان و نگهداري آن در خانه مي توان در هر فصلي از سال اقدام به اين كار نمود. گل عروس از جمله گياهاني مي باشد كه براي رشد ايده آل خود نياز به نور كافي دارند و بايد روزانه حداقل 7 الي 8 ساعت در معرض نور غيرمستقيم خورشيد قرار گيرند. توجه داشته باشيد كه؛ در صورت كم نور بودن محل قرارگيري بگونيا، اين گياه گل نخواهد داد.

گل عروس از جمله گل هايي مي باشد كه توقعات خاكي چنداني نداشته و در اكثر خاك ها قابل كشت است ولي خاك هاي غني با زهكشي مناسب را ترجيح مي دهد. تركيب كوكوپيت، پيت ماس و پرليت به نسبت برابر، بستر مناسبي را براي كاشت گل عروس فراهم مي نمايد.

گل عروس از جمله گياهان رطوبت دوست مي باشد كه آبياري منظم و مكرر آن بعد از هر بار خشك شدن خاك لازم و ضروري است. معمولا در فصل زمستان 1 بار آبياري در هفته براي گياه كافي بوده و آبياري بيشتر از آن منجر به زرد شدن برگ ها مي گردد. البته در تابستان ميزان نياز گل عروس به آب بيشتر بوده (هفته اي 2 بار) و اگر به آبدهي به گياه به روال قبلي ادامه يابد، به احتمال زياد باعث ريزش گل هاي آن مي گردد.

گل عروس

روش كاشت بذر گل عروس در باغچه

قبل از كاشت بذر گل عروس ابتدا زمين را با چنگك، بالا و پايين نماييد و هرگونه علف هرز، ريشه گياه، سنگ و كلوخ و ... را از خاك جدا كنيد. سپس كود دامي پوسيده را به آن اضافه كرده و به عمق 20سانتي متر خاك بتر را زيرو رو كنيد. بعد از انجام اين عمليات، بستر كاشت را صاف كرده و قبل از پاشيدن بذرها، سطح خاك را به خوبي آبياري نماييد. بذرها را با فاصله 10 الي 20 سانتي متري از هم و در عمق نيم الي 1 سانتي متري خاك قرار دهيد. مجددا بستر كشت را به آرامي آبياري نماييد و تا زمان جوانه زني مانع خشك شدن سطح بستر كشت شويد.

گل عروس

پرورش و كاشت بذر گل عروس در گلدان

گلداني متناسب با سليقه و دكوراسيون منزل خود انتخاب نماييد.

عمليات زهكشي را به خوبي براي گلدان انجام دهيد. (قرار دان ماسه درشت در ته گلدان به ارتفاع 4 سانتي متر)

گلدان را با مخلوط خاك پيشنهادي در قسمت بالا پر نماييد.

گلدان را به خوبي آبياري نماييد تا خاك نشست كند.

بذرها را در عمق نيم سانتي متري خاك و با فاصله 5 الي 10 سانتي متري از هم قرار دهيد.

تا زمان جوانه زني، پلاستيك شفافي را روي گلدان بكشيد. (حفظ رطوبت گلدان و تسريع جوانه زني)

بعد از جوانه زني گلدان ها را به محل پر نوري از خانه انتقال دهيد.

براي خريد بذر گل عروس و ساير بذر گل ها به فروشگاه بذر ظرافت مراجعه فرماييد.

همچنين از راه‌هاي زير نيز مي‌توانيد محصولات ما را ملاحظه و خريد نماييد:

۱- مراجعه به صفحه اينستاگرامي به آدرس:

https://www.instagram.com/zerafat_shop/

۲- مراجعه به كانال تلگرامي به آدرس:

https://t.me/zerafat_shop

۳- تماس با شماره موبايل: ۰۹۱۳۵۵۵۵۹۳۳


برچسب: گل عروس، بذر گل عروس، گياهان تزييني، بذر، خريد بذر، فروشگاه بذر،
بازدید:

ادامه مطلب

نوشته شده: ۹ ارديبهشت ۱۴۰۰ساعت: ۰۴:۱۲:۰۷ توسط:فروشگاه گل و گياه ظرافت موضوع:

گل عروس

گل عروس

بذر گل عروس از جمله بذرهاي سريع الرشدي مي باشد كه شما عزيزان مي توانيد با صرف انرژي و هزينه محدود نسبت به كاشت آن ها در گلدان و يا باغچه منزل خود اقدام نموده و به زيبايي آن كمك شايان توجهي نماييد. گل عروس داراي گل هايي به رنگ صورتي و قرمز بوده و برگ هاي آن براق و چرمي شكل مي باشد. گل عروس بيشتر از اينكه در فضاي باز و محوطه ها كاشته شود، بيشتر به عنوان يك گل آپارتماني مقاوم كاربرد دارد؛ و راه پله مناسب ترين مكان براي نگهداري اين گل مي باشد. اين گياه از طريق بذر كشت مي شود و انتخاب بذر خوب گل عروس از مهمترين قسمت عمليات پرورش آن مي باشد.

كاشت گل عروس

بهترين زمان كاشت گل عروس در بستر اصلي، در هواي خنك فصل بهار و يا اوائل فصل پاييز مي باشد. اما در صورت تمايل براي كاشت بذر گل عروس در گلدان و نگهداري آن در خانه مي توان در هر فصلي از سال اقدام به اين كار نمود. گل عروس از جمله گياهاني مي باشد كه براي رشد ايده آل خود نياز به نور كافي دارند و بايد روزانه حداقل 7 الي 8 ساعت در معرض نور غيرمستقيم خورشيد قرار گيرند. توجه داشته باشيد كه؛ در صورت كم نور بودن محل قرارگيري بگونيا، اين گياه گل نخواهد داد.

گل عروس از جمله گل هايي مي باشد كه توقعات خاكي چنداني نداشته و در اكثر خاك ها قابل كشت است ولي خاك هاي غني با زهكشي مناسب را ترجيح مي دهد. تركيب كوكوپيت، پيت ماس و پرليت به نسبت برابر، بستر مناسبي را براي كاشت گل عروس فراهم مي نمايد.

گل عروس از جمله گياهان رطوبت دوست مي باشد كه آبياري منظم و مكرر آن بعد از هر بار خشك شدن خاك لازم و ضروري است. معمولا در فصل زمستان 1 بار آبياري در هفته براي گياه كافي بوده و آبياري بيشتر از آن منجر به زرد شدن برگ ها مي گردد. البته در تابستان ميزان نياز گل عروس به آب بيشتر بوده (هفته اي 2 بار) و اگر به آبدهي به گياه به روال قبلي ادامه يابد، به احتمال زياد باعث ريزش گل هاي آن مي گردد.

گل عروس

روش كاشت بذر گل عروس در باغچه

قبل از كاشت بذر گل عروس ابتدا زمين را با چنگك، بالا و پايين نماييد و هرگونه علف هرز، ريشه گياه، سنگ و كلوخ و ... را از خاك جدا كنيد. سپس كود دامي پوسيده را به آن اضافه كرده و به عمق 20سانتي متر خاك بتر را زيرو رو كنيد. بعد از انجام اين عمليات، بستر كاشت را صاف كرده و قبل از پاشيدن بذرها، سطح خاك را به خوبي آبياري نماييد. بذرها را با فاصله 10 الي 20 سانتي متري از هم و در عمق نيم الي 1 سانتي متري خاك قرار دهيد. مجددا بستر كشت را به آرامي آبياري نماييد و تا زمان جوانه زني مانع خشك شدن سطح بستر كشت شويد.

گل عروس

پرورش و كاشت بذر گل عروس در گلدان

گلداني متناسب با سليقه و دكوراسيون منزل خود انتخاب نماييد.

عمليات زهكشي را به خوبي براي گلدان انجام دهيد. (قرار دان ماسه درشت در ته گلدان به ارتفاع 4 سانتي متر)

گلدان را با مخلوط خاك پيشنهادي در قسمت بالا پر نماييد.

گلدان را به خوبي آبياري نماييد تا خاك نشست كند.

بذرها را در عمق نيم سانتي متري خاك و با فاصله 5 الي 10 سانتي متري از هم قرار دهيد.

تا زمان جوانه زني، پلاستيك شفافي را روي گلدان بكشيد. (حفظ رطوبت گلدان و تسريع جوانه زني)

بعد از جوانه زني گلدان ها را به محل پر نوري از خانه انتقال دهيد.

براي خريد بذر گل عروس و ساير بذر گل ها به فروشگاه بذر ظرافت مراجعه فرماييد.

همچنين از راه‌هاي زير نيز مي‌توانيد محصولات ما را ملاحظه و خريد نماييد:

۱- مراجعه به صفحه اينستاگرامي به آدرس:

https://www.instagram.com/zerafat_shop/

۲- مراجعه به كانال تلگرامي به آدرس:

https://t.me/zerafat_shop

۳- تماس با شماره موبايل: ۰۹۱۳۵۵۵۵۹۳۳


برچسب: گل عروس، بذر گل عروس، گياهان تزييني، بذر، خريد بذر، فروشگاه بذر،
بازدید:

ادامه مطلب

نوشته شده: ۹ ارديبهشت ۱۴۰۰ساعت: ۰۳:۲۹:۱۳ توسط:فروشگاه گل و گياه ظرافت موضوع:

گل شاه اشرفي (كورئوپسيس)

شاه اشرفي

گل اشرفي (كورئوپسيس) با نام علمي Coreopsis tinctoria نام يك گونه از تيره كاسنيان است. گل شاه اشرفي گونه‌اي از جنس Coreopsis در خانواده آستراسه (Asteraceae) است كه در دسته‌بندي قديم جزء خانواده مركبه يا كمپوزه Composees محسوب مي‌شود. اين گياه بومي آمريكاي مركزي و جنوبي است و به‌واسطه طول مدت گل‌ريزان آن در بين همه گل‌هاي يك‌ساله كه در گل‌كاري‌ها مي‌كارند بيشتر موردتوجه قرار دارد. منشأ آن مكزيك و آمريكاي جنوبي است. گياهي يك‌ساله يا چندساله با ساقه‌هاي برافراشته و برگ‌هاي ساده و كامل و يا با بريدگي‌هاي پنجه‌اي يا شانه‌اي است. گل‌هاي مينايي شكل و زرد درخشان آنروي دمگل طويلي قرار داشته و مناسب گل بريدني است. اغلب به‌صورت يك‌ساله در حاشيه‌ها كاشته مي‌شوند.

گل شاه اشرفي گياهي بادوام، رنگارنگ و با رشد سريع است. ساقه‌هاي نازك و برگ‌هاي سبز و باريك و گل‌هاي مرواريد مانند تكي يا دوتايي به پهناي ۲٫۵ تا ۵ سانتي‌متر دارند. كورئوپسيس اغلب به‌صورت يك‌ساله در حاشيه باغچه‌ها و زيباسازي فضاهاي شهري كاشته مي‌شود. گل اشرفي به‌عنوان يك گياه زينتي معمولاً براي ايجاد چشم اندازهاي زيبا در فضاي سبز كاربرد دارد و براي طرح‌هاي گل‌كاري استفاده مي‌شود. در طراحي فضاي سبز، مارگريت و اشرفي مكمل همديگر هستند و به خاطر رنگ زرد اشرفي و سفيد مارگريت جلوه زيبايي به محيط مي‌دهند. همچنين از خواص گل شاه اشرافي در زمان قديم براي درمان بيماراني كه زخم‌ آنها دير بهبود مي‌يافت، استفاده مي‌كردند.

شاه اشرفي

كاشت

از نظر زمان خزانه كاري، گل شاه اشرفي در شهريور و مهر ماه مي‌توان بذر گل شاه اشرفي را خزانه كرد. زمان نشاء گل اشرفي فروردين ماه است. گل اشرفي را به دو روش كاشت شاه اشرفي و تقسيم بوته مورد كشت قرار مي‌دهند. در روش كشت بذري به دو صورت كاشت مستقيم بذر گل شاه اشرفي و نشاء است. در روش نشاء بذر شاه اشرفي را در خزانه‌اي قرار مي‌دهند تا رشد كند و سپس پس از جوانه زدن و پايان يخبندان آن را به زمين اصلي منتقل مي‌كنند. در روش كاشت بذر مستقيم نيز بذر را مستقيماً در زمين اصلي پس از يخبندان مي‌كارند. در تقسيم بوته نيز مي‌توانيد در فصل بهار اقدام به جداسازي ريشه‌هاي بوته از يكديگر كنيد و سپس بوته را در محل موردنظر بكاريد.

بذر‌ شاه اشرفي را در عمق ۱۵ سانتيمتري خاك كاشته و آن را آبياري كنيد. توصيه مي‌شود چهار تا شش هفته اول، گلدان‌ها را در مكاني گرم و مرطوب و در معرض نور مستقيم خورشيد قرار دهيد. اشرفي از بذوري كه اوايل تا اواسط بهار مستقيماً در خاك باغ كاشته شده به‌سرعت مي‌رويد. همين‌طور مي‌توانيد حدود ۶ هفته قبل از آخرين زمان يخبندان در فضاي بسته دانه آن ‌را در عمق ۳ ميلي‌متري بكاريد. اين گياهان را حول و حوش زمان آخرين يخبندان بيرون ببريد. نشاها يا جوانه‌هاي باريك را در فاصله ۲۰ سانتي‌متر از همديگر قرار دهيد. در خاك اطراف گياهان جوان رقم‌هاي بلند قيم قرار دهيد تا از ساقه‌ها در حين رشد محافظت و به آنها كمك كنند

شاه اشرفي

شرايط نگهداري

نور

گل كورئوپسيس آفتاب مستقيم را دوست دارد اما مي‌توان آن را در مكاني با اندكي سايه هم كاشت. اگر سايه بيشتر باشد ممكن است گياهان دراز و لاغر شوند اما به‌مرور به شرايط عادت مي‌كنند. اگر در منطقه‌اي با آب و هواي گرم و خشك زندگي مي‌كنيد ممكن است گياه‌تان حتي مقداري سايه در ساعات ظهر را ترجيح دهد.

آبياري

زماني كه بذر كورئوپسيس را تازه كاشته‌ايد آن را به‌طور منظم آبياري كنيد تا در خاكش مستقر شود. بعد از آن گياه مي‌تواند خشكي را به‌خوبي تحمل كند. حداقل يك بار در هفته گياه را عميقاً آبياري كنيد تا به رشد ريشه‌هاي جديد كمك كنيد. خاك بايد در عمق ۳ سانتي‌متري از سطح مرطوب باشد. اگر بتوانيد گياه را صبح زود آبياري كنيد بهترين نتيجه را خواهيد گرفت چرا كه برگ‌هاي هم وقت دارند در طول روز خشك شوند.

دما

كورئوپسيس هواي گرم و خشك را دوست دارد. البته اگر هر از گاهي هوا مرطوب شود هم گياه مي‌تواند آن را تحمل كند.

خاك

اكثر گونه‌هاي اين گياه سختگير نيستند و به كيفيت خاك يا پي اچ آن ايرادي نمي‌گيرند. آنها خاكي با زهكشي خوب را دوست دارند و برخي از گونه‌ها حتي خاك‌هاي خشك و صخره‌اي را هم تحمل مي‌كنند. خاك‌هاي سنگين و هميشه مرطوب مي‌توانند در زمستان مشكلاتي را براي گونه‌هايي كه به‌صورت دسته‌اي رشد مي‌كنند به وجود بياورند. در اين شرايط مخلوط كردن خاك با كمپوست مي‌تواند راهگشا باشد.

كوددهي

كود دهي براي كورئوپسيس گزينه‌اي ضروري نيست و در حقيقت كود دهي زياد مي‌تواند ميزان گلدهي آن را كم كند. اگر خاكي كه گياه را در آن كاشته‌ايد خاك خوبي است، تنها كاري كه بايد انجام دهيد اين است كه هر سال بهار مقداري كمپوست به خاك اضافه كنيد.

تكثير گل شاه اشرفي

اگرچه اين كورئوپسيس گياهي جان سخت است اما بيشتر از ۳ تا ۵ سال عمر نمي‌كند. كم شدن تعداد گل‌ها نشان‌دهنده اين است كه يا بايد گياه را تقسيم بوته كنيد و يا آن را بيرون بياندازيد و گياهي جديد با استفاده از بذرهاي آن بكاريد. اگر گياه ضعيف به نظر مي‌رسد هم آن را تقسيم بوته كنيد. مي‌توانيد اين كار را در بهار يا اوايل پاييز انجام دهيد.

براي پرورش گل شاه اشرفي به روش تقسيم بوته، اگر گياه را در گلدان كاشته‌ايد به كف و ديواره‌هاي گلدان چند ضربه آهسته وارد كنيد، خواهيد ديد كه گياه به‌راحتي از داخل گلدان خارج مي‌شود. اگر گياه را در خاك باغچه كاشته‌ايد آن را به كمك بيلچه از خاك خارج كنيد، طوري كه ريشه‌هايش آسيب نبينند. خاك قديمي اطراف ريشه گياه را به‌آرامي با دست جدا كنيد و مواظب باشيد كه در اين مرحله هم به ريشه‌هاي گياه آسيبي نرسانيد. حالا با احتياط گياه را به ۲ يا چند بوته تقسيم كنيد و هر بوته را در جايي ديگر به‌صورت جداگانه بكاريد. تا زماني كه گياهان جديد در جايشان مستقر شوند و به شرايط عادت كنند به‌طور منظم آبياري‌شان كنيد، ممكن است چندين هفته طول بكشد.

براي خريد بذر گل شاه اشرفي و ساير بذر گل ها به فروشگاه بذر ظرافت مراجعه فرماييد.

همچنين از راه‌هاي زير نيز مي‌توانيد محصولات ما را ملاحظه و خريد نماييد:

۱- مراجعه به صفحه اينستاگرامي به آدرس:

https://www.instagram.com/zerafat_shop/

۲- مراجعه به كانال تلگرامي به آدرس:

https://t.me/zerafat_shop

۳- تماس با شماره موبايل: ۰۹۱۳۵۵۵۵۹۳۳


برچسب: گل شاه اشرفي، بذر شاه اشرفي، گل كورئوپسيس، بذر گل كورئوپسيس، گياهان تزييني، بذر، خريد بذر، فروشگاه بذر،
بازدید:

ادامه مطلب

نوشته شده: ۵ فروردين ۱۴۰۰ساعت: ۰۶:۵۵:۱۰ توسط:فروشگاه گل و گياه ظرافت موضوع:
موضوعات
  موضوعي ثبت نشده است
پنل کاربری
نام کاربری :
پسورد :
آمار
امروز : 2
دیروز : 1
افراد آنلاین : 1
همه : 1693
پنل کاربری
نام کاربری :
پسورد :
تکرار پسورد:
ایمیل :
نام اصلی :
لینک های روزانه
 • فروشگاه بذر
 • لینک های تبادلی
  فاقد لینک
  تبادل لینک اتوماتیک
  لینک :
  خبرنامه
  عضویت لغو عضویت
  چت باکس
  صفحات
  [ ۱ ][ ۲ ][ ۳ ][ ۴ ][ ۵ ][ ۶ ][ ۷ ][ ۸ ][ ۹ ][ ۱۰ ][ ۱۱ ][ ۱۲ ]